Schapen

De Werkgroep Schapen van Steunpunt Levend Erfgoed staat in voor de stamboekwerking voor 8 van de 9 Belgische zeldzame schapenrassen. De Werkgroep legt de rasstandaarden vast, zorgt voor de registratie van de dieren in het stamboek en richt ook keuringen in. Meer informatie over de stamboekwerking van SLE vind je hieronder. Naast registratie en keuring verzamelt en bestudeert de Werkgroep historische gegevens omtrent de Belgische schapenrassen.

Nederlands
Verantwoordelijke  Staf Van den Bergh

Geiten

Enkele gedreven SLE-leden vormden in 2004 een werkgroep 'geiten'. We hebben in België, eigenlijk Vlaanderen, nog slechts twee lokale geitenrassen. Lange tijd bestonden geen stamboeken voor deze rassen. Na twee jaar opzoek- en registratiewerk kon SLE in 2006 een aanvraagdossier indienen voor het stamboek voor de Vlaamse geit en voor de Kempense geit. Begin 2007 werd Steunpunt Levend Erfgoed erkend door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap voor het bijhouden van de stamboeken voor de Vlaamse en de Kempense geit. Meer informatie over de stamboekwerking vindt u hieronder.

Nederlands
Verantwoordelijke Benedict De Laender & Staf Van den Bergh

Honden

De Belgische Hondenrassen

Het lijkt of in België een heel groot aantal hondenrassen werden gefokt maar enkele zijn eigenlijk variëteiten van hetzelfde ras. Veel van onze rashonden zijn echte 'werkers' maar er zijn er ook die alleen dienen tot gezelschap.

Tot de werkhonden behoort uiteraard de groep van de Belgische herders. Zowel de Lakense, de Tervurense en de Mechelse herder als de Groenendaler hebben een geschiedenis als schaapherdershonden. Zeldzamer maar nog te vinden is de zwarte kortharige variëteit.

Nederlands
Verantwoordelijke Marcel De Cock

Neerhof

Formulieren (zoals bestelling en ringen, ... ) en verwijsknoppen onderaan deze pagina.

Nederlands
Verantwoordelijke  Lieven Van Den Berghe - neerhofdieren@sle.be & Jan Martens - info@sle.be

Pagina's

Abonneren op Steunpunt Levend Erfgoed RSS