Contact

Voorzitter

Jan Martens
e-post

Secretariaat

Spiegel 1 - 9860 Oosterzele
09/362.74.33
e-post

Facturatie

Steunpunt Levend Erfgoed vzw

p/a Hinnenstraat 6 - 9190 Stekene
03/779.97.99
e-post

Verantwoordelijken

Neerhofdieren: Marc Crommelinck
Honden: Marcel De Cock
Geiten: Benedict De Laender
Schapen: Staf Van den Bergh
Rundvee: Lieven Van Den Berghe
Paarden: Jan Martens
Levend Erfgoed Park: Bob Restiaen
ICT: Michiel Martens