Wat doen we?

Hier vind u meer info over onze werking. Om onze missie en acties te kunnen verwezenlijken en in goede banen te leiden, is er een gedreven team van vrijwilligers die zetelen in de raad van bestuur.

Het bestuursorgaan kan dit echter niet alleen en kan gelukkig beroep doen op tal van enthousiaste vrijwilligers die op velerlei wijze een handje toesteken, gaande van ondersteuning bij de (voorbereiding van) organisatie van evenementen tot ondersteuning bij het webgebeuren.

Naast het bestuursorgaan en de 'losse' medewerkers zijn er ook nog de begeesterde leden die zich engageren via de verschillende werkgroepen. De werkgroepen ondersteunen het bestuursorgaan door bepaalde problematieken, projecten, acties,… verder uit te spitten of voor te bereiden en zo het bestuursorgaan te adviseren. Wie onze diensten voor neerhofdieren, kleine herkauwers of andere soorten zoekt, klikt op onderstaanden foto's.

Het bestuursorgaan stuurt ook enkele medewerkers aan die de service verzorgen die SLE aanbiedt via overeenkomsten en projectwerking.

PRIJSLIJST STEUNPUNT LEVEND ERFGOED: klik hier onder op 'Prijslijst SLE'