Lidmaatschap

Als lid van SLE:

  • draagt u daadwerkelijk een steentje bij tot de instandhouding van de streekeigen rassen van Belgische landbouw- en neerhofdieren;
  • ontvangt u vier maal per jaar het ledentijdschrift (64 blz.), De ARK, met daarin heel wat informatie over onze oude rassen, over het kweken van dieren, over de reglementering rond het houden van dieren;
  • kan u gratis kleine aankondigingen plaatsen in De Ark m.b.t. fokdieren;
  • kan u deelnemen aan de stamboekwerking rond schapen en geiten;
  • kan u deelnemen aan het eenvoudig of uitgebreid beheer van neerhofdieren;
  • kan u gratis zoekertjes plaatsen op deze webstek.

Lid wordt u door:

U online te registreren en je lidmaatschap te betalen of door onderstaand formulier in te vullen en het juiste bedrag te storten op rekeningnummer van Steunpunt Levend Erfgoed (IBAN: BE26 0682 0565 9629; BIC: GKCCBEBB) met vermelding "nieuw lid naam + voornaam". Zorg dat uw naam en adres duidelijk voorkomen op het stortingsformulier. Het lidmaatschap wordt pas geactiveerd na betaling van het lidgeld.

Lidgelden van het Steunpunt Levend Erfgoed vzw:

  • € 20,00: Gewoon lid België
  • € 30,00: Gewoon lid Buitenland
  • € 40,00 of meer: Beschermend lid