Lidmaatschap

Als lid van SLE:

 • draagt u daadwerkelijk een steentje bij tot de instandhouding van de streekeigen rassen van Belgische landbouw- en neerhofdieren;
 • ontvangt u vier maal per jaar het ledentijdschrift (64 blz. A5), De ARK, met daarin heel wat informatie over onze oude rassen, over het kweken van dieren, over de reglementering rond het houden van dieren;
 • kan u gratis kleine aankondigingen plaatsen in De Ark m.b.t. fokdieren;
 • kan u gratis zoekertjes plaatsen op deze webstek.
 • kan u deelnemen aan de stamboekwerking rond schapen en geiten;
 • kan u deelnemen aan het eenvoudig of uitgebreid beheer van neerhofdieren;

Lid wordt u door:

Een mail te sturen naar info@sle.be met:

 • uw voornaam en naam, organisatie en eventueel BTW-nummer
 • uw adres (straat en nummer), postnummer, stad of gemeente, land
 • uw e-mailadres
 • uw telefoonnumer en/of gsm-nummer

Wil u hier vervolgens online registreren

Als laatste stap betaalt u uw lidmaatschap door het juiste bedrag (zie hier juist onder) te storten op rekeningnummer van vzw Steunpunt Levend Erfgoed (IBAN: BE26 0682 0565 9629; BIC: GKCCBEBB) met vermelding "nieuw lid naam + voornaam". Zorg dat uw naam en adres duidelijk voorkomen op het stortingsformulier. Het lidmaatschap wordt pas geactiveerd na betaling van het lidgeld.

U kan deze pagina printen, dan hebt u deze drie stappen bij de hand.

Lidgelden van het Steunpunt Levend Erfgoed vzw:

 • € 20,00: Gewoon lid België
 • € 30,00: Gewoon lid Buitenland
 • € 40,00 of meer: Beschermend lid

Uw lidmaatschap start vanaf de betalingsdatum en geldt een jaar (= 4 x de Ark), waarna u een betalingsvraag ontvangt om verder lid te blijven.