Wie zijn we?

De huidige ver doorgedreven industrialisatie en specialisatie in de landbouw, zorgt voor een genetische verschraling van onze huisdierrassen. De oude rassen passen niet meer in deze landbouw en verdwijnen uit het straatbeeld. Slechts enkele gespecialiseerde en hoogproductieve rassen blijven over. Daarnaast drijven diverse 'modetrends' bij de hobbyfokkers heel wat neerhofrassen naar de gevarenzone. Vele 'oude' rassen van landbouw- en neerhofdieren zijn reeds verdwenen, vele andere staan op het punt te verdwijnen.

Steunpunt Levend Erfgoed komt op voor het bewaren van onze oude en streekeigen rassen. Niet alleen kippen, kalkoenen, eenden, ganzen, duiven, konijnen en honden, maar ook schapen, geiten, varkens, runderen en paarden dragen onze zorgen weg. Reeds 30 jaar ijvert Steunpunt Levend Erfgoed voor dit doel. Wij brengen de problematiek rond oude huisdierrassen onder de aandacht. Steunpunt Levend Erfgoed organiseert acties om onze rassen in de kijker te plaatsen, bouwt netwerken uit, biedt dienstverlening aan overheden/organisaties en organiseert fokprogramma's. Als lid bent u natuurlijk steeds welkom. Een groeiend ledenaantal maakt het immers mogelijk om op een degelijke manier onze rassen te beschermen en ze te bewaren voor de toekomst!

Het dagelijks bestuur staat in voor de algemene leiding van SLE. De bestuursleden stippelen het beleid uit en leggen de budgetten hiervoor vast. Zij zijn verantwoordelijk voor het ledentijdschrift De Ark, voor de uitwerking van de jaarlijkse Levend Erfgoed expo, voor deelname aan manifestaties waarop SLE wordt uitgenodigd en voor het financiële beleid van de vereniging. Daarnaast onderhouden de leden van het dagelijks bestuur contacten met diverse instanties en overheden die van belang kunnen zijn voor de instandhouding van ons Levend Erfgoed. Ook de uitwisseling en de coördinatie tussen de verschillende werkgroepen vindt plaats binnen het dagelijks bestuur.

 • Voorzitter: Jan Martens
 • Secretaris: Ann Walraevens
 • Financieel beheerder: Dries De Rudder
 • Bestuursleden:
  • Benedict De Laender
  • Lieven Van Den Berghe
  • Staf Van den Bergh
  • Marcel De Cock
  • Sofie De Rave
  • Dasha Vlieghe
  • Geert Hoflack
 • Werkgroepverantwoordelijken:
  • Neerhof: Jan Martens
  • Schapen: Staf Van den Bergh
  • Geiten: Benedict De Laender
  • Honden: Sofie De Rave
  • Rundvee: Lieven Van Den Berghe
  • Paarden: Jan Martens
 • Levend Erfgoed Park Puyenbroeck: Jan Martens
 • Stamboek kleine herkauwers: Staf Van den Bergh
 • Vereenvoudigd Beheer van Neerhofdieren (VBN): Jan Martens
 • Facebookmoderator: Dasha Vlieghe en Sofie De Rave
 • Instagrammoderator: Céline Vandepitte
 • Webbeheer: Michiel Martens

Ondernemingsnummer STEUNPUNT LEVEND ERFGOED VZW: 0450.819.178

BTW-nummer Steunpunt Levend erfgoed vzw:  BE0450.819.178

Maatschappelijke zetel en facturatie-adres Steunpunt Levend erfgoed vzw:  Spiegel 1 - 9860 OOSTERZELE