SLE

In de focus

Met spijt in het hart stelt Steunpunt Levend Erfgoed vast dat de federale wetgever er niet in slaagt om -zeggen en schrijven begin juni- een concrete regelgeving te bieden voor de organisatie van bv. de Levend Erfgoed Expo. Pas op 11 juni werd een Overlegcomité gepland “voor de verdere invulling van het Zomer-plan vanaf 1 juli.” ...

Steunpunt Levend Erfgoed werkt volop aan de uitbouw van een netwerk om onze oude rassen voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar te maken.

SLE heeft een bijzonder label voor 'Erfgoedhoven', met de intentie om waardevolle initiatieven rond levend erfgoed duurzaam te erkennen en te ondersteunen. In Vlaanderen zijn er nu zes.

745