SLE

In de focus

De verkoop van dieren is toegestaan mits in achtneming van enkele dwingende maatregelen. Bezoekers worden niet toegelaten. De contacten verlopen enkel telefonisch of via videoconferentie, ....

UPDATE 26 maart

Hierbij een kort overzicht van de toestand wat betreft hoogpathogene vogelgriep H5N8 en in bijlage een kaart uit het Europese ADNS notificatiesysteem met de locatie van de uitbraken bij commerciële en backyard bedrijven (rood), dierparken (blauw) en wilde vogels (geel).

SLE heeft een bijzonder label voor 'Erfgoedhoven', met de intentie om waardevolle initiatieven rond levend erfgoed duurzaam te erkennen en te ondersteunen. In Vlaanderen zijn er nu vijf.

745