SLE

In de focus

AFSCHERMPLICHT blijft van kracht 

Het referentielaboratorium Sciensano heeft op 14 november de eerste besmettingen met het hoogpathogene H5N8 vogelgriepvirus gemeld bij wilde vogels in ons land. Het ging om watervogels in kustgemeenten. Ondertussen - we zijn een maand verder - gaat het FAVV ervan uit dat in het hele land vogelgriep circuleert bij wilde vogels.

SLE heeft een bijzonder label voor 'Erfgoedhoven', met de intentie om waardevolle initiatieven rond levend erfgoed duurzaam te erkennen en te ondersteunen. In Vlaanderen zijn er nu zes.

745