SLE

In de focus

Door omstandigheden tientallen prachtige Lakense ooien te koop. Stamboek ingeschreven. Verschillende leeftijden - verschillende bloedlijnen!! Voor info: dirk dirkvansant@yahoo.co.uk 2440 geel

Nadat de eerste oplage in een maand werd uitverkocht is oplage twee nu beschikbaar.

De Brugse vechter - Verleden en heden Verzorging, erfelijkheid en fokken in de praktijk

SLE heeft een bijzonder label voor 'Erfgoedhoven', met de intentie om waardevolle initiatieven rond levend erfgoed duurzaam te erkennen en te ondersteunen. In Vlaanderen zijn er nu negen.

745