SLE

In de focus

Zoals beloofd kan u onze prachtige foto's van de fotostand op het neerhofdierenfestival in Roeselare terugvinden op onze facbookapgina: https://www.facebook.com/SLErfgoed Er is een groep van de zaterdag en er is een andere groep van de foto's genomen op zondag.

Het lijkt er op dat de vogelgriep endemisch is geworden en dus niet meer uit onze streken zal verdwijnen. Het jaarrond zijn er dus uitbraken te vrezen waarbij het hoogpathogene H5N1-virus vastgesteld wordt. Tot nader order worden dieren op besmette plaatsen op last vast van het FAVV gedood.

SLE heeft een bijzonder label voor 'Erfgoedhoven', met de intentie om waardevolle initiatieven rond levend erfgoed duurzaam te erkennen en te ondersteunen. In Vlaanderen zijn er nu negen.

745