SLE

In de focus

UPDATE 24 januari

Na Polen, Slowakije en Hongarije dook het hoogpathogene vogelgriepvirus type H5N8 nu ook op in Oekraïne, Roemenië, Tsjechië en Oost-Duitsland.

Op zondag 16 februari 2020 is er voor de veertiende keer de jaarlijkse Internationale Vechthoendershow. Steunpunt Levend Erfgoed steunt deze show via prijzen voor onze inlandse vechters.  Door de jaren heen groeide deze show uit tot een vaste waarde met inzendingen uit binnen- en buitenland. 

Eind 2018 lanceerde SLE een bijzonder label voor 'Erfgoedhoven', met de intentie om waardevolle initiatieven rond levend erfgoed duurzaam te erkennen en te ondersteunen.

745