SLE

In de focus

UPDATE 6 april 2024

Minister Clarinval versoepelt de preventieve maatregelen die zijn geactiveerd in het kader van de periode van verhoogd risico voor vogelgriep. Vanaf zaterdag 6 april komt zo de ophokverplichting voor pluimvee en vogels van geregistreerde houderijen te vervallen.

Concreet:

Nadat de eerste oplage in een maand werd uitverkocht, is oplage twee beschikbaar.

De Brugse vechter - Verleden en heden Verzorging, erfelijkheid en fokken in de praktijk

SLE heeft een bijzonder label voor 'Erfgoedhoven', met de intentie om waardevolle initiatieven rond levend erfgoed duurzaam te erkennen en te ondersteunen. In Vlaanderen zijn er nu twaalf.

745