Het Rood ras van West-Vlaanderen

Het Rood dubbeldoel rundveeras van West-Vlaan­de­ren is er heel slecht aan toe. Het oorspronkelijke dubbeltype is op sterven na dood. En dat stellen mensen die het ras vanuit een andere invalshoek bekijken, ook vast. Marc Wackenier, notoir inwoner van Alve­rin­gem, on­derzocht de geschiedenis van de veejaarmarkten in zijn streek en kwam uit bij de imposante geschiedenis van het West-Vlaamse ras. ‘Geen rood, geen brood’ is de sprekende ondertitel van zijn nieuw boek.

Nederlands
45,00 €

Vogelgriep rukt op in Europa

Nederland en Duitsland hebben de eerste besmettingen met hoogpathogene vogelgriep H5 van het najaar gemeld bij pluimvee.

In Duitsland gaat het om een bedrijf met mestganzen met vrije uitloop in Schleswig-Holstein, ten noorden van Hamburg, aan de monding van de Elbe. Het besmette bedrijf is gelegen in een ruimer gebied waar in de voorbije weken ook al besmette wilde vogels waren gevonden. Er was daarom in dit gebied reeds een verbod op buitenbeloop van kracht sinds half oktober. Mogelijk zijn de ganzen al voor dit verbod besmet geraakt.

Nederlands

Handelaar verspreidt vogelgriep

Er is een nieuwe besmetting met hoogpathogeen vogelgriepvirus H5N8 vastgesteld bij een particuliere houder in Chiny (LUX). Deze houder heeft einde augustus via de markt in Aarlen besmette dieren aangekocht van de vogelhandelaar in Menen (cf. de info die vorige week verspreid werd). Er is deze week een gelijkaardig geval vastgesteld in het GH Luxemburg, waarbij op dezelfde marktdag eveneens dieren werden aangekocht van deze handelaar.

Nederlands

Nieuwe besmetting vogelgriep

Er is een nieuwe besmetting met hoogpathogene vogelgriep H5N8 vastgesteld in ons land. Deze keer betreft het een vogelhandelaar in Menen. De dieren waren hoofdzakelijk bestemd voor handel op de markt. Het bedrijf is geblokkeerd en de opruiming is gestart. Er was relatief weinig sterfte bij de dieren. De bron is waarschijnlijk te zoeken bij wilde vogels. Het virus is er blijkbaar "onderhuids" aanwezig en er is geen massale sterfte.

Nederlands

Pagina's

Abonneren op Steunpunt Levend Erfgoed RSS