Vogelgriep in Tongeren

Er is vandaag een nieuwe besmetting met het hoogpathogene H5N1-virus vastgesteld. De getroffen pluimveehouderij ligt in Tongeren (LIMBURG). Het gaat om een legbedrijf met ca. 21.000 jonge leghennen, die pas vorige week werden aangevoerd. De dieren worden vandaag gedood. Het epidemiologisch onderzoek zal moeten helpen bepalen hoe het virus werd geïntroduceerd. Op basis van de vastgestelde timing, is dit te situeren rond het binnenbrengen in de stal van de dieren.

Rond de besmette site worden beperkingszones van 3 en 10 km afgebakend, waarin de gebruikelijke beperkingen en maatregelen van kracht zijn.

Het aantal nieuwe besmettingen in wilde vogels is ook in de eerste weken van het nieuwe jaar nog steeds erg hoog. De omgevingsdruk neemt dus zeker niet af. Het blijft dan ook absoluut noodzakelijk om de nodige voorzorgen te nemen en bioveiligheidsmaatregelen te respecteren bij alle activiteiten op een pluimveehouderij. Afschermplicht is niet verplicht bij particulieren. Afschermplicht is wél verplicht voor houderijen die geregistreerd zijn bij Sanitel. Binnen drenken en voederen is voor iedereen verplicht: "het voederen van pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels moet binnen gebeuren of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is." 

Alle relevante informatie is hier terug te vinden op de website van het FAVV.