Waregemse handelaar verspreidt vogelgriep!

Er is een nieuwe besmetting met hoogpathogeen vogelgriepvirus H5N8 vastgesteld bij een handelaar in Waregem (WVL). Deze besmetting is ontdekt in de tracering van de besmetting bij de hobbyhouder in Silly van vorige week.

Deze houder had op de markt een klinisch gezonde, maar besmette eend van de handelaar gekocht. De bij de handelaar aanwezige vogels worden vandaag gedood.

Nederlands

Vogelgriep: nieuwe besmetting!

Er is een nieuwe besmetting met het hoogpathogene H5N8 vogelgriepvirus vastgesteld bij een particuliere pluimveehouder in de gemeente Silly, provincie Henegouwen, net onder de autoweg E429-A8. Het virus werd er vermoedelijk geïntroduceerd einde maart, begin april.

Wilde vogels zijn een mogelijk bron van besmetting, maar het onderzoek is nog niet afgerond. De enkele stuks pluimvee van de houderij werden geëuthanaseerd. Zoals gebruikelijk bij een besmetting bij hobbydieren, wordt er rond de besmette site enkel een beperkte bufferzone afgebakend.

Nederlands

Kempens hoen

Over dit ras bestaat heel wat controverse. Van oudsher en reeds meer dan 100 jaar lang zijn er zijn hevige voorstanders, maar ook hevige tegenstanders. Het draaide om het feit dat het Kempens hoen enorm goed leek op het Brakelhoen. Hierdoor werd het Kempens hoen door velen omschreven als "een kleine kleine Brakel". Dat lieten de Kempenaars zich natuurlijk niet zeggen. Er werd zelfs beweerd dat het Kempens hoen ouder was dan het Brakelhoen. Uiteindelijk verdween het Kempens hoen decennialang in Vlaanderen en de Kempen. Uitgestorven...

Nederlands

MEER INFO OVER DIT RAS
ENKEL VOOR LEDEN

Kempens hoen
Kempens hoen

Herders in de Zwinstreek

Uitnodiging Expo 'Herders in de Zwinstreek'

Centrum Agrarische Geschiedenis, museum Sincfala, Zwin Natuur Park en Agentschap Natuur & Bos nodigen u graag uit voor de dubbeltentoonstelling ‘Herders in de Zwinstreek’ van 3 april tot en met 24 mei 2021 in Knokke-Heist.

In Sincfala, museum van de Zwinstreek, duik je in de geschiedenis van de schaapherders in de regio. Aan de hand van touchscreens, voorwerpen en getuigenissen komt het verhaal van de herders tot leven. Voor gezinnen zijn er tweewekelijkse vertelmomenten op zondag.

Nederlands

Jaagsiekte bij schapen in Nederland

Een ram die afgelopen jaar uit Groot-Brittannië werd geïmporteerd, blijkt besmet met jaagsiekte. De laatste 43 jaar was Nederland vrij van deze ziekte. De besmetting kwam aan het licht doordat de ram ziek werd toen hij in een koppel ooien liep. Het dier ging dood en na sectie bij GD bleek het om jaagziekte te gaan. Voor de zekerheid heeft Nederland ook een Schots instituut materiaal van de ram laten testen en die test is positief. De fokram werd in 2020 geïmporteerd uit Groot-Brittannië.

Nederlands

AFSCHERMPLICHT opgeheven!

UPDATE 03 april 2021: dinsdag 6 april is de afschermverplichting voor pluimvee en vogels van particuliere houders opgeheven. Het blijft echter voor alle pluimvee- en vogelhouders, dus ook de particuliere houders, verplicht om hun dieren binnen of onder netten te voederen, zodat wilde vogels niet door het aanwezige voeder worden aangetrokken. Dit alles in het kader van de bescherming tegen vogelgriep die via wilde vogels de gedomesticeerde dieren kan besmetten.

Nederlands

AFSCHERMPLICHT opgeheven!

UPDATE 03 april 2021: dinsdag 6 april is de afschermverplichting voor pluimvee en vogels van particuliere houders opgeheven. Het blijft echter voor alle pluimvee- en vogelhouders, dus ook de particuliere houders, verplicht om hun dieren binnen of onder netten te voederen, zodat wilde vogels niet door het aanwezige voeder worden aangetrokken. UPDATE 31 maart 2021: Het FAVV heeft een voorstel van exitstrategie voor goedkeuring aan Minister Clarinval overgemaakt. Daarin is voorzien om de maatregelen gefaseerd op te heffen, mits op sanitair vlak welbepaalde voorwaarden zijn vervuld.

Nederlands

HET FAVV WERFT AAN!

Het FAVV lanceert een nieuwe oproep voor kandidaturen van zelfstandige dierenartsen belast met opdracht (BMO). Graag ontvangen wij uw kandidatuur met zeer veel interesse!

Wij zijn momenteel op zoek naar zelfstandige dierenartsen die taken willen uitvoeren voor één of meerdere van onderstaande lastenboeken:

Nederlands

Pagina's

Abonneren op Steunpunt Levend Erfgoed RSS