Laatste slachthuis voor schapen in Vlaanderen dicht

Vlaams minister voor dierenwelzijn Ben Weyts sluit het slachthuis Moerbeko in het Oost-Vlaamse Zele, het enige slachthuis in Vlaanderen dat nog op grote schaal schapen en geiten slacht.

Zowel de toezichthoudende dierenartsen als de Inspectiedienst Dierenwelzijn hebben verschillende malen zware overtredingen vastgesteld. Zo kregen dieren onvoldoende drinkwater, werden dieren gewelddadig behandeld en werden ze bij bewustzijn geslacht en opgetakeld. Het slachthuis kreeg verschillende keren zware boetes én een reeks concrete verbetermaatregelen opgelegd, maar bleef dezelfde inbreuken begaan. De exploitatie moet nu onmiddellijk stopgezet worden. De productie kan alleen weer opstarten als de volledige werking structureel veranderd is en er overal in het slachthuis camera’s geïnstalleerd zijn.

Sinds de regionalisering in 2014 werd Dierenwelzijn op Vlaams niveau uitgebouwd tot een volwaardige bevoegdheid. Er wordt strenger opgetreden tegen het verwaarlozen en mishandelen van dieren. Boetes zijn verhoogd en straffen verzwaard. De Dienst Dierenwelzijn werd meer dan verdubbeld en er kwam daarnaast een extra team van 50 dierenartsen die in de slachthuizen toezien op de behandeling van dieren. Er werden ook convenanten afgesloten met de slachthuissector, waarin duidelijke afspraken werden vastgelegd. Het Vlaamse basisprincipe is duidelijk: vermijdbaar dierenleed moet effectief vermeden worden – ook in de slachthuizen.