Nieuwe besmettingen met vogelgriep

Er zijn deze week twee nieuwe besmettingen met het H5N1-virus vastgesteld bij hobbyhouders in Berlare (Oost-Vlaanderen) en Philippeville (Namen). De nog aanwezige vogels werden gedood. Gezien het om kleine hobbyhouderijen gaat en er geen bijkomende risico is op verspreiding van de ziekte, werden er geen zones afgebakend. De maatregelen blijven hier beperkt tot de beide besmette sites.

Het opheffen en omzetten van de zones loopt voorlopig zoals gepland:

Nederlands

Kempens hoen "Inspirerend"

Sinds een aantal jaar heeft de Vlaamse Overheid een ‘Register van inspirerende praktijken’ rond immaterieel erfgoed. Dat is een, steeds groeiende, lijst, officieel erkend door de minister van cultuur, met inspirerende projecten en initiatieven rond ons immaterieel erfgoed. Immaterieel erfgoed, dat zijn gebruiken en tradities, ambachten en vakmanschap etc. Jaarlijks worden er een aantal initiatieven aan toegevoegd.

Nederlands

Vogelgriep in Zonnebeke

Er is een vandaag een ruiming uitgevoerd in de zone Wervik omwille van het vaststellen van een laagpathogeen H5N1-virus. Deze ruiming is gebeurd omdat er viruscirculatie op het betrokken bedrijf aan de gang was en er risico was op omvormen naar een hoogpathogeen virus en verdere verspreiding binnen de sector. Het betrokken bedrijf is een vermeerderingsbedrijf in Zonnebeke.

Nederlands

2de uitbraak in Wervik

Er is vandaag een tweede besmetting met een hoogpathogeen H5N1-virus vastgesteld in Wervik (West-Vlaanderen). Het gaat om een kalkoenenbedrijf met ca. 97.000 dieren van verschillende leeftijden, dat gelegen is in de bewakingszone Wervik, op ca. 4,5 km van de haard van vorige week. In één van de hokken van het bedrijf werden zenuwsymptomen en verhoogde sterfte vastgesteld. De besmettingsbron is nog niet duidelijk; het kan gaan om een nieuwe introductie, maar ook spill-over van de vorige haard is een mogelijkheid. Verdere analyses zullen hierover uitsluitsel moeten geven.

Nederlands

Nieuwe uitbraak in Wervik

Er is vandaag een nieuwe besmetting met een hoogpathogeen H5-virus vastgesteld in Wervik, pal op de grens van West-Vlaanderen met Henegouwen.

Het gaat om een leghennenbedrijf met ca. 39.000 leghennen van 36 weken oud, waarvan monsters werden ingestuurd omwille van verhoogde sterfte. De besmettingsbron is nog niet duidelijk. Het betrokken bedrijf wordt momenteel geruimd. Een nabijgelegen braadkippenbedrijf met ca. 19.000 braadkippen wordt preventief geruimd.

Nederlands

Vogelgriep in Tongeren

Er is vandaag een nieuwe besmetting met het hoogpathogene H5N1-virus vastgesteld. De getroffen pluimveehouderij ligt in Tongeren (LIMBURG). Het gaat om een legbedrijf met ca. 21.000 jonge leghennen, die pas vorige week werden aangevoerd. De dieren worden vandaag gedood. Het epidemiologisch onderzoek zal moeten helpen bepalen hoe het virus werd geïntroduceerd. Op basis van de vastgestelde timing, is dit te situeren rond het binnenbrengen in de stal van de dieren.

Nederlands

Bijkomende haard vogelgriep in Houthulst

Het braadkippenbedrijf, dat afgelopen dinsdag preventief geruimd werd in Houthulst omwille van zijn onmiddellijke nabijheid tot de haard, blijkt eveneens besmet. In een aantal monsters, die bij de preventieve ruiming genomen werden, heeft Sciensano hoogpathogeen H5N1-virus vastgesteld.

Het gaat meer dan waarschijnlijk om besmetting van het besmette kalkoenenbedrijf in de buurt.

Het braadkippenbedrijf wordt daardoor eveneens haard. De besmetting is hier in een zeer vroeg stadium opgespoord. De betrokken braadkippen vertoonden geen symptomen.

Nederlands

Pagina's

Abonneren op Steunpunt Levend Erfgoed RSS