Nieuwe vogelgriep uitbraak in West-Vlaanderen

Er is gisteren een nieuwe besmetting met het hoogpathogene H5N1-virus vastgesteld. De getroffen pluimveehouderij ligt in Houthulst (WVL). Het gaat om een kalkoenenbedrijf met ca. 28.000 vleeskalkoenen. De dieren worden vandaag gedood. Het epidemiologisch onderzoek loopt nog, maar indirecte contacten met wilde vogels zijn vermoedelijk de bron van besmetting. Een braadkippenbedrijf in de onmiddellijke buurt wordt gezien de nabijheid tot de haard preventief geruimd. Rond de besmette site worden beperkingszones van 3 en 10 km afgebakend, waarin de gebruikelijke beperkingen en maatregelen van kracht zijn. Het betreft een pluimveedense zone waarin ook een broeierij gelegen is.