Het Rood ras van West-Vlaanderen

Het Rood dubbeldoel rundveeras van West-Vlaan­de­ren is er heel slecht aan toe. Het oorspronkelijke dubbeltype is op sterven na dood. En dat stellen mensen die het ras vanuit een andere invalshoek bekijken, ook vast. Marc Wackenier, notoir inwoner van Alve­rin­gem, on­derzocht de geschiedenis van de veejaarmarkten in zijn streek en kwam uit bij de imposante geschiedenis van het West-Vlaamse ras. ‘Geen rood, geen brood’ is de sprekende ondertitel van zijn nieuw boek.

Nederlands
45,00 €

Vogelgriep rukt op in Europa

Nederland en Duitsland hebben de eerste besmettingen met hoogpathogene vogelgriep H5 van het najaar gemeld bij pluimvee.

In Duitsland gaat het om een bedrijf met mestganzen met vrije uitloop in Schleswig-Holstein, ten noorden van Hamburg, aan de monding van de Elbe. Het besmette bedrijf is gelegen in een ruimer gebied waar in de voorbije weken ook al besmette wilde vogels waren gevonden. Er was daarom in dit gebied reeds een verbod op buitenbeloop van kracht sinds half oktober. Mogelijk zijn de ganzen al voor dit verbod besmet geraakt.

Nederlands

Pagina's

Abonneren op Steunpunt Levend Erfgoed RSS