Stamboek en beheer

Steunpunt Levend Erfgoed vzw is door het Vlaamse Ministerie van Landbouw en Visserij erkend voor

  • de stamboekwerking van de lokale rassen van schapen en geiten (paragraaf 1 hieronder) en
  • het Vereenvoudigd Beheer van Neerhofdieren (VBN)  (paragraaf 2 hieronder). 

1) Stamboekwerking schapen en geiten

Het online stamboekprogramma van Steunpunt Levend Erfgoed (SLE) is alleen toegankelijk voor leden-stamboekfokkers waarvan reeds dieren ingeschreven zijn in het stamboek. Ten einde nieuw aangekochte dieren te kunnen inschrijven moeten wij voorafgaand beschikken over het beslagnummer van de schapen-/geitenhouder waaraan wij een stamboekcode koppelen. SLE-stamboekfokkers die toegang hebben tot het online programma kunnen zelf volgende verrichtingen uitvoeren via internet:

  • het registreren van de dekkingen en geboortes van hun dieren (geïdentificeerd met saniteloormerken waarin de eigen stamboekcode opgenomen is);
  • het afdrukken van afstammingsbewijzen, geboortelijsten en stallijsten;
  • het afvoeren van de eigen dieren die gestorven, geslacht, …. zijn;
  • het raadplegen van afstammingsgegevens van alle dieren aanwezig in de databank van SLE.

Inschrijving van aangekochte dieren op naam van de nieuwe eigenaar en het wijzigen van stamboekgegevens van eigen of andere dieren kunnen niet door de kweker zelf worden uitgevoerd. Ze dienen steeds via het stamboek aangevraagd te worden aan Pascal De Geyter: buitendienst@sle.be. MUTATIES van dieren kunnen alleen wanneer de nieuwe eigenaar de geboortekaart terugstuurt naar de SLE-stamboekwerking, Monarkenweg 45 - 3054 OUD-HEVERLEE (Vaalbeek), voorzien van naam, adres en beslagnummer en desgevallend de stamboekcode. Ze worden slechts uitgevoerd nadat de mutatiekosten van 2,50 euro per dier werden betaald op rekeningnummer BE03 7350 6035 3384.

Deelname aan de stamboekwerking veronderstelt lidmaatschap van SLE.

Werkgroep geiten
Werkgroep schapen
Fokreglement voor lokale schapen- en geitenrassen
Informatie over verplichte keuring van schapen

2) Vereenvoudigd beheer neerhofdieren

Via het vereenvoudigd beheer wil SLE meer specifiek de bestaande populatie en de kwekers van deze rassen zo volledig mogelijk in kaart brengen om op die manier een beeld te krijgen van de werkelijke grootte van de verschillende populaties. Herhaaldelijk is immers gebleken dat een groot - of zelfs het grootste - deel van de hoenders, watervogels, duiven of konijnen vandaag niet wordt geregistreerd. Hierdoor blijven tal van waardevolle dieren en fokgroepen onzichtbaar. Het is belangrijk dat ook kwekers die niet deelnemen aan tentoonstellingen hun dieren registreren. Ook mensen die dieren houden, maar niet kweken, kunnen registreren. Op die manier kunnen zij een wezenlijke bijdrage leveren om deze rassen te behoeden tegen uitsterven.

U hoeft voor deze registratie geen lid te zijn. Daarom willen wij u vragen om de rassen die u houdt of kweekt te registreren. Hiermee neemt u deel aan onze eenvoudige registratie. Deze gegevens hebben enkel het doel dat hoger vermeld is. Ze worden niet doorgegeven aan derden. Enkel indien u zelf uitdrukkelijk toestemming geeft (zie invulfiche), zal SLE uw contactgegevens doorgeven aan mensen die op zoek zijn naar rassen die u fokt.

De registratie verloopt via het website-onderdeel 'mijnSLE.be'. De knop hieronder werkt enkel wanneer u aangemeld bent. U kan hier eenvoudig aanmelden of een nieuw account met fiche aanmaken.

Werkgroep neerhof

Subsidie Genetische Diversiteit

U vindt alle informatie over de subsidie Genetische Diversiteit – ook voor het Belgisch melkschaap – op de website van het Vlaamse Ministerie van Landbouw en Visserij. Noch SLE, noch KHV zijn rechtstreeks betrokken bij het toekennen van de premies. Zij houden wel de stamboeken, wat toelaat te controleren of de dieren raszuiver zijn.