Stamboek en beheer

Stamboekwerking en vereenvoudigd beheer neerhofdieren

Steunpunt Levend Erfgoed vzw is door het Vlaamse Ministerie van Landbouw en Visserij erkend voor de stamboekwerking van bepaalde rassen van neerhofdieren, schapen en geiten. Aan de stamboekwerking kan iedereen deelnemen die dieren fokt. Het beheer van de stamboeken gebeurt via een vereenvoudigde methode: voor iedereen beschikbaar, snel, makkelijk, en handig voor uw eigen administratie cruciaal voor een gedegen overzicht van zeldzame huisdierrassen. Concreet gaat het voor neerhofdieren om het registreren van 74 lokale rassen neerhofdieren: van groothoenders en hun dwergvorm, echte krielen, duiven, eenden, ganzen, kalkoenen en konijnen. U kan dus al uw rassen en soorten aanmelden en niet enkel uw neerhofdieren.

Fokkers van schapen en geiten hoeven hun geiten en schapen niet via deze weg aan te melden aangezien deze reeds een eigen stamboekprogramma hebben bij SLE. SLE zal in de toekomst pogen beide systemen zoveel mogelijk te integreren.

Via het vereenvoudigd beheer wil SLE meer specifiek de bestaande populatie en de kwekers van deze rassen zo volledig mogelijk in kaart brengen om op die manier een beeld te krijgen van de werkelijke grootte van de verschillende populaties. Herhaaldelijk is immers gebleken dat een groot - of zelfs het grootste - deel van de hoenders, watervogels, duiven of konijnen vandaag niet wordt geregistreerd. Hierdoor blijven tal van waardevolle dieren en fokgroepen onzichtbaar. Het is belangrijk dat ook kwekers die niet deelnemen aan tentoonstellingen hun dieren registreren. Ook mensen die dieren houden, maar niet kweken kunnen registreren. Op die manier kunnen zij een wezenlijke bijdrage leveren om deze rassen te behoeden tegen uitsterven. Daarom willen wij u vragen om via deze webstek de rassen die u houdt of kweekt te registreren. Hiermee neemt u deel aan onze eenvoudige registratie. Deze gegevens hebben enkel het doel dat hoger vermeld is. Ze worden niet doorgegeven aan derden. Indien u zelf uitdrukkelijk toestemming geeft, zal SLE uw contactgegevens doorgeven aan SLE-leden die op zoek zijn naar rassen die u fokt. Dit gebeurt enkel op specifieke vraag van deze leden en gebeurt niet automatisch, maar door een SLE-medewerker.

Naar applicatie geiten & schapen

Naar applicatie neerhofdieren