Schapen

Verantwoordelijke  Staf Van den Bergh

De Werkgroep Schapen van Steunpunt Levend Erfgoed staat in voor de stamboekwerking voor 8 van de 9 Belgische zeldzame schapenrassen. De Werkgroep legt de rasstandaarden vast, zorgt voor de registratie van de dieren in het stamboek en richt ook keuringen in. Meer informatie over de stamboekwerking van SLE vind je hieronder. Naast registratie en keuring verzamelt en bestudeert de Werkgroep historische gegevens omtrent de Belgische schapenrassen. Zo stelde de werkgroep, aan de hand van allerlei geschriften en getuigenissen, een eerste standaard op voor elk van de oude schapenrassen waarvan zij het stamboek bijhoudt. Deze standaarden werden in een later stadium getoetst aan de realiteit en aangepast.

SLE is door het Vlaamse Ministerie van Landbouw erkend als fokvereniging voor acht Belgische schapenrassen en voor het Franse Ouessantschaap. Zij is eveneens erkend voor de twee Belgische geitenrassen (zie Werkgroep Geiten).

Subsidie Genetische Diversiteit

Je vindt alle informatie over de subsidie Genetische Diversiteit – ook voor het Belgisch melkschaap – op de website van het Vlaamse Ministerie van Landbouw en Visserij. Noch SLE, noch KHV zijn rechtstreeks betrokken bij het toekennen van de premies. Zij houden wel de stamboeken, wat toelaat te controleren of de dieren raszuiver zijn.

Uitgebreide informatie over de stamboekwerking vindt u hier: