Erfgoedpark

Uitstalraam met levende dieren

In samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen beheert Steunpunt Levend Erfgoed vzw in het domein Puyenbroeck te Wachtebeke een heus Levend Erfgoed Park. Een grote collectie van onze oorspronkelijke lokale rassen wordt er permanent aan het publiek voorgesteld. In het park vindt u een hele collectie: verschillende rassen van duiven, kippen, eenden, ganzen, geiten, schapen, koeien en trekpaarden. Het park is vrij toegankelijk voor iedereen.

Levend Erfgoed Leerpad

Eind augustus 2013 werd op de jaarlijkse Levend Erfgoed Expo in het provinciaal domein het Levend Erfgoed Leerpad plechtig ingehuldigd. Dit leerpad betreft een groot aantal infoborden waar u in woord en beeld de context rond onze lokale rassen kan absorberen terwijl u doorheen het Levend Erfgoed wandelt. Dit project werd mede mogelijk gemaakt door Europa.

Praktische informatie

Het domein Puyenbroeck is het hele jaar doorlopend open van 9 uur tot zonsondergang, behalve op maandagvoormiddag van oktober t.e.m. maart: dan is het domein gesloten tot 13 uur. Tijdens schoolvakanties in die periode is het domein wel op maandagvoormiddag toegankelijk. De toegang tot het domein is gratis. Meer informatie is te vinden op de website van het domein Puyenbroeck.

Erfgoed park: de context

Erfgoed doet denken aan oude gebouwen, ambachten van lang geleden, heemkundige verzamelingen of verhalen over vroeger. Allemaal dingen die op een stille manier van zich laten spreken. In het Levend Erfgoedpark van Puyenbroeck is dat anders. Dat kakelt en blaat daar maar, dat baart kleintjes en dat geeft melk.

Levend erfgoed is de verzamelnaam voor de oorspronkelijke, streekeigen Belgische rassen van landbouw- en neerhofdieren, die zoniet uitgestorven dan toch ernstig in hun bestaan bedreigd worden. Het zijn allemaal dieren die vroeger op het hof rond de boerderij of het huis gehouden werden, gedomesticeerde dieren die melk of wol, mest of vlees, pels of trekkracht gaven aan de mens. Ze verdwenen uit ons beeld, verdrongen door economisch productiever rassen die op grote schaal gekweekt konden worden.

In het Levend Erfgoedpark van het provinciaal domein Puyenbroeck krijgen de koeien en de paarden, de geiten en de schapen, de kippen en kalkoenen, de eenden en de ganzen, een nieuwe vaste thuis. Het Levend Erfgoedpark van Puyenbroeck is een uitstalraam waar je onze dieren van vroeger levend kan bekijken en bewonderen en waar je leert waarom mensen in hun eigen streek deze dieren kweekten en verzorgden. Veel soorten zijn trouwens nu nog nuttig voor de mens.

Er is nog een reden om trots te zijn op dit Levend Erfgoedpark. Het park en alles wat erbij komt kijken, is een uniek project in de Benelux en misschien zelfs in Europa. Andere landen doen ook inspanningen om hun levend erfgoed te bewaren maar vaak gaat het om projecten met een beperkte dierenverzameling. Het is de bedoeling om op termijn in Puyenbroeck het mooiste en meest volledige Levend Erfgoedpark te creëren van Belgische neerhofdieren. Het park wil met de jaren alle oorspronkelijke rassen huisvesten. Dat gaat gekoppeld met een uitgekiend kweekbeheer om deze rassen te promoten. Van alle rassen wordt een stamboek bijgehouden, zodat de kweekgegevens zorgvuldig bijgehouden worden.