Levend erfgoedhoflabel

Erfgoedhoflabel

Eind 2018 lanceerde SLE een label voor 'Erfgoedhoven', met de intentie waardevolle initiatieven rond levend erfgoed duurzaam te erkennen en te ondersteunen. Houders en kwekers van authentieke erfgoeddieren kunnen een erkenning krijgen voor hun levend erfgoed mits zij voldoen aan een aantal concrete voorwaarden, die de uitstraling en instandhouding van Levend Erfgoed ten goede komen.

Het Levend Erfgoedhof houdt levend erfgoed op een manier die tot voorbeeld, promotie en inspiratiebron kan dienen voor andere geïnteresseerden. In ruil ontvangen zij een formele erkenning, met schild. Zij zijn vanaf dan bevoorrechte partner van SLE. Erkende hoven kunnen beroep doen op de communicatiemiddelen van SLE: krijgen een permanente aanwezigheid op de www.sle.be (zie onderaan deze pagina) en in het ledenblad de Ark. Zij worden prioritair geholpen en indien het een betalende dienst betreft krijgen zij een korting. 

De dossierkost is eenmalig 100 euro voor niet-BTW-plichtigen en eenmalig 200 euro voor BTW-plichtigen (BTW inbegrepen). Het label is vijf jaar geldig waarna in onderling overleg verlenging mogelijk is. Een labelhouder is, wordt en blijft beschermend lid (= jaarlijks minimaal 50 euro, zie ook lidmaatschap).

Maar er is meer. Zo zijn er producten afgeleid van Levend Erfgoed, promotoren van het hoflabel … interessant voor bedrijven, instanties, overheden, verenigingen, landbouwers maar ook particulieren. Uiteindelijk is het vooral de bedoeling van Steunpunt Levend Erfgoed om de erfgoedrassen zelf hiermee duurzaam te kunnen behouden.

Voor méér info en aanvraagformulier: zie de knoppen hier onder.

De erkende erfgoedhoven vindt u hier helemaal onderaan. 

Info Erfgoedhoflabel
Aanvraagformulier