Rundvee

Verantwoordelijke Lieven Van Den Berghe

Verschillende losstaande initiatieven, rond de instandhouding van onze Belgische rundveerassen wierpen reeds vruchten af, maar dit blijkt nog lang niet voldoende. Daarom heeft Steunpunt Levend Erfgoed verschillende partners samengebracht in de werkgroep rundvee. Het eerste doel van deze werkgroep is het instandhouden van onze traditionele Belgische rundveerassen.

Daarnaast wil de werkgroep ook mee zoeken naar oplossingen om onze rassen als gebruiksvee te kunnen handhaven. Zo willen wij ijveren voor het behoud van de dubbeldoelkoe naast de gespecialiseerde melk- en vleesrassen. Deze dieren passen perfect op een gemengd landbouwbedrijf. Om het draagvlak voor onze rassen zo breed mogelijk te maken willen wij bekijken of ze niet kunnen worden ingezet bij het begrazen van natuurterreinen.

De leden van de rundveewerkgroep komen uit zeer diverse hoeken. Ieder ras heeft zijn vertegenwoordigers en er zitten zowel mensen vanuit de invalshoek landbouw als vanuit de invalshoek natuur mee rond de tafel. Wenst u meer informatie omtrent de activiteiten van de Werkgroep Rundvee dan kan u steeds contact opnemen met de werkgroepverantwoordelijke.

Volgende rassen zijn opgenomen in de werking van de werkgroep:

  • Rood West-Vlaams rund
  • Wit-Rood Oost-Vlaams rund
  • Wit-Blauw dubbeldoel rund
  • Kempens rund