Nieuwe uitbraak in Wervik

Er is vandaag een nieuwe besmetting met een hoogpathogeen H5-virus vastgesteld in Wervik, pal op de grens van West-Vlaanderen met Henegouwen.

Het gaat om een leghennenbedrijf met ca. 39.000 leghennen van 36 weken oud, waarvan monsters werden ingestuurd omwille van verhoogde sterfte. De besmettingsbron is nog niet duidelijk. Het betrokken bedrijf wordt momenteel geruimd. Een nabijgelegen braadkippenbedrijf met ca. 19.000 braadkippen wordt preventief geruimd.

Rond de nieuwe uitbraak worden de klassieke 3 km-zone en 10 km-zone afgebakend. Deze liggen in West-Vlaanderen, Henegouwen en Frankrijk.

Deze nieuwe bewakingszone overlapt minimaal met de bewakingszone Houthulst. In het overlappende deel wordt de timing van de bewakingszone Wervik van kracht. Vooral de beschermingszone Wervik is een pluimveedense zone met veel braadkippen.

Het aantal nieuwe besmettingen in wilde vogels blijft onverminderd hoog en dat betekent dat de omgevingsdruk als gevolg van besmettingen bij wilde vogels nog steeds erg groot is. De laatste weken lijkt het virus vooral zeer veel te circuleren in meeuwen en dat in het hele land.

Het FAVV vraagt iedereen dan ook nogmaals om extra aandacht te besteden aan bioveiligheid. Er staan mogelijk harde weken voor de deur.

De website van het FAVV wordt aangepast. Alle relevante informatie is dan terug te vinden op: www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vog....