Vogelgriep op een pluimveehouderij in Diksmuide

Er is voor het eerst sinds februari een nieuwe besmetting vastgesteld met het hoogpathogene H5N1-virus op een pluimveehouderij in ons land.

Het betrokken bedrijf is een vermeerderingsbedrijf in Diksmuide, waar op 30-11-2023 verhoogde sterfte is vastgesteld, die finaal te wijten bleek aan vogelgriep. De ca. 20.000 moederdieren van het bedrijf werden op 1-12-2023 geruimd. De precieze bron van besmetting is nog niet duidelijk, maar virus afkomstig van wilde vogels is een waarschijnlijke piste.

Nederlands

keurings resultaten

Forums 

Kan je de resultaten van de keuring ergens zien? Men eigen ram die op de laatste keuring aanwezig was zie ik geen waardes bij de resultaten, ook van andere rammen waarvan ik weet dat deze aanwezig waren zie ik ook niets. Ook voor als je een toekomstige ram zoekt dat je de sterkere punten en mindere kunt zien.

Alvast bedankt.

Twee nieuwe gevallen van blauwtong bij Vlaamse schapen vlakbij Nederlandse grens

Op vandaag zijn er nog twee officieel bevestigde gevallen van blauwtong (regio Meer en regio Essen) en één vermoeden (regio Zoersel). Ook in Engeland werd onlangs een eerste geval bevestigd. In ons land blijft de verwachte storm dus nog uit, maar de nieuw bevestigde gevallen tonen aan dat het belangrijk is om waakzaam te blijven. Van zodra u verdachte symptomen opmerkt bij uw dieren, schakel uw dierenarts in zodat die de juiste monsters kan insturen voor verder onderzoek.

Nederlands

Blauwtong: schapenhouders vul deze vragenlijst in!

Link naar de enquête: https://forms.gle/u2un8vBVLCx7tQE69

De overheid pleit er samen met andere Europese landen voor om een vaccin tegen BTV serotype 3 te laten ontwikkelen. 3 farmaceutische bedrijven hebben aangegeven dat zij een dergelijk vaccin kunnen produceren. Uiteraard doen die firma’s dat maar als er voldoende interesse is van de schapen- en geitenfokkers en houders en zij dus de garantie krijgen dat ze uit de kosten kunnen geraken en er ook nog iets aan verdienen.

Nederlands

Dag van het Brabants Trekpaard op 15 oktober

Vollezele zet ‘zijn’ Brabants trekpaard in de kijker
Vollezele is de bakermat van het Brabants trekpaard. Toerisme Vlaams-Brabant en het Comité Vollezele Leeft zetten jaarlijks dan ook ‘hun’ trekpaard in de kijker tijdens de Dag van het Brabants trekpaard op zondag 15 oktober.

Vanaf 10 uur starten de eerste wedstrijden en tegen de middag staat de dorpskern van Vollezele volledig in het teken van het Brabants Trekpaard. ​

Nederlands

Sanitair fonds

De facturen voor de  inning van de verplichte bijdragen van Runderen, Varkens en Pluimvee sector voor het Sanitair Fonds zullen in de komende weken door de FOD Volksgezondheid worden verzonden.

Meer informatie vindt u in dit persbericht omtrent de campagne voor 2023.

 

Nederlands

UPDATE Blauwtong in Nederland

21-09-2023 De blauwtong-uitbraken breiden snel uit met naast de concentratie in de provincie Utrecht ook enkele besmettingen langzaam richting Zuid- en Noord-Holland, Overijssel en Gelderland. De laatste stand van zaken is dat er 65 besmette locaties zijn. Het betreft 48 schapenhouderijen en 17 rundveebedrijven. Van maar liefst 307 verdenkingen is de officiële uitslag echter nog niet bekend.

------

Nederlands

De Ark 2023-3

• Mechelse herder
• Advertentie: Versele Laga
• Valse wetenschappelijke artikels
• Bestuur SLE vzw - Raszuiver?
• Inhoudstafel
• Honden inzetbaar tegen de wolf?
• De Mechelse herder
• De 25ste heeft dat ietsje meer - Levend Erfgoed Expo 2023
• De Brugse vechter - Tweede oplage
• In memoriam - Jan Schaareman
• Is de nieuwe codex dierenwelzijn een bedreiging?
• 90 jaar voeders
• Advertentie: AGRO P.E.S.
• Kort nieuws - vlug verteld
• Vraag en aanbod
• Advertentie: Nationale Boomgaardenstichting v.z.w.

Nederlands
5,00 €

Pagina's

Abonneren op Steunpunt Levend Erfgoed RSS