Het Rood ras van West-Vlaanderen

Boek

Het Rood dubbeldoel rundveeras van West-Vlaan­de­ren is er heel slecht aan toe. Het oorspronkelijke dubbeltype is op sterven na dood. En dat stellen mensen die het ras vanuit een andere invalshoek bekijken, ook vast. Marc Wackenier, notoir inwoner van Alve­rin­gem, on­derzocht de geschiedenis van de veejaarmarkten in zijn streek en kwam uit bij de imposante geschiedenis van het West-Vlaamse ras. ‘Geen rood, geen brood’ is de sprekende ondertitel van zijn nieuw boek.

Het boek fileert op ‘heemkundige wijze’ de geschiedenis van de veeprijskampen en jaarmarkten in de regio, die begint met ‘de keure van 1663’. Onwillekeurig komt daarbij het West-Vlaams rood ras aan bod. De auteur gaat terug in de tijd en onderzoekt het ontstaan en de evolutie van het rood ras. Alveringem is het middelpunt in zijn zoektocht. Hij behandelt de jaarmarkten, de keuringen, het leven bij de plaatselijke boeren, de fokbedrijven en de boeren die hun rode rasdieren tot meerdere eer en glorie tot prijsbeest ‘poesterden’. De behandelde periode loopt tot 1995, het jaar waarin de laatste jaarmarkt in Alveringem werd gehouden. De huidige situatie komt ook eventjes aan bod. 

Het boek telt veel oude foto’s, krantenknipsels en oude archiefstukken. Het boek telt 244 bladzijden op formaat 23 x 28,5 cm. De stamboeken van het rood ras (stieren en melkkoeien) komen uitvoerig aan bod.

De inhoudelijke hoofdstukken zijn in het boek als volgt verdeeld:

 • ‘beschrijvinge’ van Alveringhem
 • een koninklijk octrooi anno 1663, Spaanse periode
 • veeteelt in de Kasselrij
 • ingelijfd bij Frankrijk (1795)
 • de Nederlandse periode (1814-1830)
 • het koninkrijk België tot de Eerste Wereldoorlog
 • een eeuw beeldvorming van het rundvee in Veurne-Ambacht
 • naoorlogse topjaren in de fokkerij
 • instandhouding van het rood ras
 • ‘rood’, onze nationale rijkdom
 • hoog rendement en prima kwaliteit, 1950 – 1976
 • een onstuitbare neerwaartse trend
 • tegen de stroom in

Voor de liefhebber en geïnteresseerde een onschatbare bron van we­tenwaardigheden en bewezen informatie over het Rood ras van West-Vlaanderen, een hebbeding voor uw Levend Erfgoed-boekenkast.

________________________________________

Veejaarmarkten te Alveringem en in de regio - Het rood ras  van West-Vlaanderen - Geen rood, geen brood 

Auteur: Marc Wackenier - Kaft: Els Deschrevel, Alveringem

Hardcover - 244 blz. in kleur - ISBN: 9789082898415

Wettelijke depot: D/2021/6960/1

Prijs €45 + verzendingskost. (gewicht boek 1,5 kg)

45,00 €