De Ark 2020 (1)

• Kempens roodbont rund - kalf Foto ©SLE I Liesbeth François
• Advertentie: Versele Laga
• Geen levend erfgoed zonder platteland
• Bestuur SLE vzw - Raszuiver?
• Inhoudstafel
• 5 na twaalf voor ons dubbeldoel
• Waarom?
• Hoe keren?
• De nieuwe weg
• De vijf Levend Erfgoedhoven in Vlaanderen
• Lijst beschermende leden
• Kempense geit in Turnhouts Vennengebied
• Ringen voor pluimvee
• Identificatietekens voor konijnen
• Het nieuwe Lam Gods
• Begrazingsplan met erfgoedrassen voor Lommel
• Erfgoedbibliotheek Nationale Boomgaardenstichting
• SLE gastheer voor internationaal gezelschap
• Algemene vergadering Steunpunt Levend Erfgoed
• Uitnodiging jaarlijkse ledenreceptie met voorstelling jaarwerking SLE
• Advertentie: Agro P.E.S
• Kort nieuws - vlug verteld
• Advertentie Nationale Loterij
• Vraag en aanbod
• Voorbije jaargangen van De Ark - Themanummer pluimvee
• Natuurbegrazing; kalveren van het Wit-blauwe dubbeldoelrund

5,00 €