De Ark 2013 (2)

De Ark, ledentijdschrift van Steunpunt Levend Erfgoed vzw - A5-formaat - 64 blz. + kaft - in kleur 

Wil u deze editie van het ledenblad de Ark aanschaffen? Dit kan snel en gemakkelijk via de knop hier onderaan.

• Een jaar verder ...

• Advertentie: Versele Laga

• Inhoudstafel

De Ark: colofon - lid worden van de SLE

• Voorwoord - Eens nadenken over de betaalbaarheid van een en ander

• Eens kijken naar de navel kan leerrijk zijn

• Aantal SLE-leden blijft stijgen

• Vereenvoudigd beheer, de eerste stapjes

• Eerste hulp bij ongevallen en ziekte

• Schapen- en geitenhouders vergaderen samen

• Rammenkeuring

• Geboorteaangiftes

• Afstammingscontroles

• Raszuiver?

• Advertentie hoefsmid Jan Blondeel

• ‘de KERS®’ biedt voor elk wat wils

• Ringen van pluimvee

• Bestelformulier pluimveeringen 2013

• Invulformulier Vereenvoudigd Beheer Neerhofdieren 2013

• Uit de oude doos: kuikenopkweek op het einde van de 19de eeuw

• Uit de oude doos: paarden en rundvee midden de 20ste eeuw

• Welkom wolf ... adieu zeven geitjes

• Winnaars Levend Erfgoed Expo  wedstrijd 2012

• uniek standaardwerk: Boerderij- en neerhofdieren uit onze streken

• SLE levert Brakels aan ambassadeur van Indonesie

• Nieuwe werkwijze verkoop neerhofdieren op Levend Erfgoed Expo

• Vlinderhondjes of Continentale dwergspaniëls

• themanummer ‘nieuwe stijl’ - Geitenmannen, verenigt u!

• Boomgaardbeheer met schapen - deel 1

• Natuurmonumenten zegt begrazingscontract herder op

• Kort nieuws - vlug verteld

• Advertentie: ‘t Neerhof

• Advertentie: Agro P.E.S. - Agro Service - Agro kado shop

• Vraag en aanbod

• Oude jaargangen van De Ark - Themanummer pluimvee

• Contactadressen van de vzw Steunpunt Levend Erfgoed

5,00 €