Vergadering werkgroep schapen en geiten

Parochiecentrum Sint-Maurus, Sint-Maurusstraat 5 in 3220 Holsbeek.

Wergroepvergadering voor fokkers van en geïnteresseerden in schapen en geiten van inlandse rassen.

Hier komen ook stamboekmateries aan bod.