Waarom behouden?

De verscheidenheid verdwijnt omdat de huidige landbouwmethodes hoogproductie ‘gespecialiseerde’ rassen voorschrijven.

Als Steunpunt Levend Erfgoed zoveel mogelijk streekeigen dieren in stand wil houden, is dat niet alleen uit pure nostalgie.

We ook zijn niet blind voor het feit dat de mens, sedert hij landbouw bedrijft, naar optimalisatie streeft. De landbouw zal de oude rassen nooit meer gebruiken.

Maar zijn we er van overtuigd dat er nevendoelen kunnen gevonden worden om levend erfgoed in stand te houden. Zo kan het gebruikt worden voor natuurbegrazing of in het toerisme. Kleinschalig kan het in de korte keten een meerwaarde -en in uw tuin!- betekenen.

En vanuit het levend erfgoed kan de landbouw eigenschappen die nuttig geacht worden terug integreren in de moderne rassen.

En tenslotte zijn deze dieren een onderdeel van onze cultuur en net zoals we andere delen van onze cultuur bewaren voor het nageslacht, moeten we dat ook doen met het levend erfgoed.