Definitie

Het “levend erfgoed” wordt omschreven als het geheel van dieren die behoren tot een dierenras dat erkend werd als levend erfgoedras. De oude streekeigen rassen van neerhof- en landbouwdieren in België vormen samen het levend erfgoed. Het gaat over de lokale rassen van kippen, kalkoenen, eenden, ganzen, duiven, konijnen, honden, schapen, geiten, varkens, runderen en paarden. Deze rassen zijn veelal verbonden aan bepaalde streken in ons land. De streek van afkomst wordt ook vaak vermeld in de naam van het ras.