Wetgeving Honden

Het Europees paspoort

Sinds oktober 2004 moeten honden, katten en fretten over een paspoort beschikken om te mogen reizen in de Europese Unie. Door deze nieuwe, communautaire wetgeving, worden de regels in verband met de verplaatsing van huisdieren met elkaar in overeenstemming gebracht.

Het paspoort

Voor reizen binnen de Europese Unie (EU) neemt u het best contact op met uw dierenarts voor de nodige documenten en/of vaccinaties.

Honden, katten en fretten die reizen binnen de EU, moeten:

  • beschikken over een Europees paspoort om te mogen reizen in de EU, dat afgeleverd wordt door een dierenarts. Dit paspoort voor gezelschapsdieren is sinds 29-12-2014 aangepast. Dit paspoort moet bij aflevering de identificatiegegevens bevatten van dier én eigenaar, en ook door de eigenaar worden ondertekend. De paspoorten die voor 29 december 2014 nog werden afgeleverd, blijven wel geldig.
  • een identificatie hebben:
    • >een microchip
    • >een tatoeage geldt alleen als identificatie als die geplaatst is voor 3 juli 2011 en duidelijk leesbaar is (opgelet: voor het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Malta wordt alleen de microchip aanvaard)
  • gevaccineerd zijn tegen hondsdolheid (rabiës). Sinds 29 december 2014 is de regel dat de eerste vaccinatie tegen rabiës pas vanaf de leeftijd van 12 weken kan worden uitgevoerd en pas na 21 dagen geldig is. Dat wil zeggen dat invoer en uitvoer binnen de Europese Unie dus pas kan vanaf 15 weken).

Bepaalde landen (Verenigd Koninkrijk, Ierland, Finland en Malta) hebben extra eisen inzake de gezondheid van uw huisdier. Uw dierenarts kan die extra behandelingen toepassen.

Als u wilt reizen met meer dan 5 gezelschapsdieren binnen de EU, dan gelden de strengere regels voor commercieel vervoer, zoals de aanvulling van het paspoort met een bijkomend certificaat van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). U vraagt dit certificaat aan via een aanvraagformulier, dat u naar de lokale controle-eenheid (LCE) van FAVV stuurt. Daarna nemen zij contact met u op om een officiële dierenarts te laten langskomen voor een klinisch onderzoek.

Die strengere regels worden opgelegd om besmettingen met hondsdolheid te voorkomen.

Reis buiten de Europese Unie

Huisdieren mee op reis nemen buiten de Europese Unie is ingewikkelder. U kunt daarvoor het best contact opnemen met de ambassade van het land van bestemming. Die ambassade kan zeggen aan welke voorwaarden voldaan moet worden om dieren mee op reis te nemen. Quarantaine wordt soms nog toegepast. Ook hier gelden strengere regels als u meer dan 5 gezelschapsdieren meeneemt op reis.

De meeste landen vragen een bewijs dat het dier gezond is en de vereiste inentingen heeft gekregen.

Laat de dierenarts een attest opmaken dat geldig is voor het land van bestemming. Eventueel moet dit door een officiële dierenarts van het FAVV gebeuren. Neem in dit geval contact op met de lokale controle-eenheid (LCE) van uw provincie.

In sommige gevallen moeten dergelijke documenten worden gelegaliseerd door de dienst Legalisatie van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en eventueel op de ambassade (in België) van het land waarvoor u de documenten moet voorleggen.

Meer informatie

Op de website van de Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking staan er reisadviezen per land. Selecteer het land waar u naartoe gaat. Bij ‘Praktische info’ vindt u dan meestal ook adviezen over huisdieren.

Op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (Dienst Sanitair Beleid Dieren en Planten) vindt u informatie over het dierenpaspoort en reizen met gezelschapsdieren.

-----------------

Honden kweken

Als u honden wilt kweken, moet u zich houden aan bepaalde voorwaarden. Als u meer dan 2 nestjes honden per jaar kweekt, hebt u ook een erkenning (HK-nummer) nodig van de dienst Dierenwelzijn.

Meer informatie vindt u in Algemene regels voor kwekers en particulieren van de Vlaamse overheid.