Voorstelling FAO-studie 'Dieren voor menselijke voeding' (1)

Woensdag 20 juli 2022 van 12.15 tot 13.45 uur;

De rol van voedsel uit landdieren (TASF - afkorting uit het Engels) in de gezondheid van mens en planeet staat volop in de belangstelling. Er zijn discussies op het gebied van voeding, gezondheid, landbouw en klimaat. Bijna dagelijks beschrijven massamedia met soms tegengestelde opvattingen de risico's en voordelen van TASF voor de gezondheid van mens en planeet.

Als reactie hierop heeft de Landbouwcommissie (COAG) in oktober 2020 de FAO verzocht om een ​​"alomvattende, wetenschappelijke en empirisch onderbouwde wereldwijde beoordeling van de bijdrage van vee aan voedselzekerheid, duurzame agrovoedingssystemen, voeding en gezonde voeding" op te stellen. Dit project beoordeling wordt afgerond tussen 2021 en 2024 en mondt uit in vier deeldocumenten.

Het eerste document dat ontwikkeld werd, wordt nu voorgesteld: "Bijdrage van voedsel uit landdieren aan gezonde voeding voor betere voedings- en gezondheidsresultaten - een bewijs en beleidsoverzicht van de stand van kennis en lacunes".

Het ontwerp van het rapport kan u hier afhalen.

Het is een technische, wetenschappelijke synthese van bewijs voor de bijdragen van TASF aan menselijke voeding en gezondheid. Het rapport richt zich op de specifieke rol voedsel gewonnen uit vee op wereldschaal. Dit betwist niet het erkende belang van gezonde diëten en het daarmee samenhangende volledige scala aan voedingsmiddelen en voedselgroepen, waaronder voedingsmiddelen uit waterdieren.

Het doel van de voorstelling is het identificeren en bespreken van de implicaties van de huidige kennis over de rol van TASF als onderdeel van gezonde voeding, voor betere voeding en gezondheidseffecten.

De sessie zal de nadruk leggen op:

1. De hedendaagse uitdagingen binnen agrovoedingssystemen in de context van TASF-consumptie

2. Hoe het bestaande beleid deze uitdagingen wil aanpakken

3. Identificatie van de hiaten tussen beleid en praktijk en hoe deze hiaten kunnen worden overbrugd.

Een gedetailleerde agenda wordt binnenkort medegedeeld.

De sessie is te volgen in alle zes VN-talen (Arabisch, Chinees, Engels, Frans, Russisch en Spaans).

Wie wil volgen via Zoom: registratie is vereist. Klik hier om te registreren!

Wie live wil aanwezig zijn, houd er rekening mee dat vanwege COVID-19 de capaciteit van het Sheikh Zayed Centre momenteel beperkt is tot 45 zitplaatsen. De reservering van stoelen is op een "eerste komt, eerst maalt"-basis.