Vogelgriep op een pluimveehouderij in Diksmuide

Er is voor het eerst sinds februari een nieuwe besmetting vastgesteld met het hoogpathogene H5N1-virus op een pluimveehouderij in ons land.

Het betrokken bedrijf is een vermeerderingsbedrijf in Diksmuide, waar op 30-11-2023 verhoogde sterfte is vastgesteld, die finaal te wijten bleek aan vogelgriep. De ca. 20.000 moederdieren van het bedrijf werden op 1-12-2023 geruimd. De precieze bron van besmetting is nog niet duidelijk, maar virus afkomstig van wilde vogels is een waarschijnlijke piste.

Rond de besmette site worden de gebruikelijke zones met een straal van 3 km (beschermingszone) en 10 km (bewakingszone) afgebakend.
De zones liggen volledig in West-Vlaanderen.

In deze zones zijn de gebruikelijke maatregelen van kracht, o.a.:

  • inventariseren van alle vogels op geregistreerde houderijen
  • afschermen/ophokken van alle pluimvee in de beide zones en van andere gehouden vogels in de beschermingszone
  • verhoogd toezicht en striktere bioveiligheidsmaatregelen
  • verbodsbepalingen omtrent veel pluimveeactiviteiten
  • verbod op verzamelingen van pluimvee en vogels

De eerste derogaties (= een afwijking van de geldende norm) voor het afvoeren van slachtpluimvee en broedeieren worden van kracht op woensdag 6 december.

Door deze besmetting is ons land ook zijn status van 'vrij van vogelgriep bij pluimvee' kwijt.
Dit zal vermoedelijk een impact hebben op de export van pluimvee en pluimveeproducten naar derde landen.

Alle nuttige informatie wordt op de website aangepast: https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezond....
Bron: FAVV