Vogelgriep in Nederland: ophokplicht

Het Nederlandse ministerie van landbouw heeft een landelijke ophokplicht voor commercieel pluimvee en een afschermplicht voor hobbypluimvee ingesteld vanwege een uitbraak van hoogpathogene vogelgriep in Zeewolde.

Op het besmette biologische leghennenbedrijf worden 36.000 dieren gedood. De besmetting in Zeewolde komt niet onverwacht: in het noorden van Nederland zijn besmette wilde vogels aangetroffen. Sinds half september geldt er een waarschuwing voor een verhoogd besmettingsrisico. Het bedrijf in Zeewolde heeft insleep van het virus kennelijk niet weten te voorkomen.
Het bedrijf ligt in een pluimveedicht gebied: in een straal van 10 km bevinden zich 15 andere pluimveebedrijven, waaronder het megabedrijf van Roel van Zetten met 170.000 leghennen.

Nederland maakt vooralsnog geen vorderingen met preventieve vaccinatie van pluimvee tegen vogelgriep. De Fransen gaan daar wel toe over. Omdat inenten nog niet mogelijk is, moeten nu opnieuw dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels- en kippen hun pluimvee en watervogels afschermen om zoveel mogelijk te voorkomen dat de vogels in contact komen met zieke wilde vogels of hun uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden.

Vorig jaar deed zich in Nederland ook rond deze tijd de eerste uitbraak voor. Het was het begin van een acht maanden lange ophok- en afschermplicht. De vogelgriep sloeg nadien ook toe in Vlaanderen en België met afschermplicht voor gevolg.