Verzamelaanvraag uitgesteld

Aanpassingen werking Departement Landbouw en Visserij door coronacrisis

Door de strikte maatregelen naar aanleiding van de coronacrisis werken ook de personeelsleden van het Departement Landbouw en Visserij zo veel mogelijk van thuis uit. De dienstverlening blijft gegarandeerd, maar om elk besmettingsrisico te vermijden werkt men zo veel mogelijk digitaal. Poststukken worden dagelijks behandeld, maar men vraagt begrip voor eventuele kleine vertragingen.

Verzamelaanvraag

Ga niet naar de provinciale buitendiensten of het hoofdbestuur. Alle gebouwen van de Vlaamse overheid zijn sowieso gesloten voor externen. Stel uw vragen in de eerste plaats via mail, indien dat echt niet lukt kan u ons telefonisch contacteren. Dien uw aanvragen of documenten digitaal in, eventueel ingescand, maar dus niet op papier. De uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag blijkt niet meer voor iedereen haalbaar, nu contact met anderen best zoveel mogelijk vermeden wordt. Er is daarom besloten de uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag 2020 uit te stellen tot 15 mei.

Bedrijfsbezoeken en controles

Bedrijfsbezoeken en controles worden tot een minimum beperkt. Er wordt op voorhand contact opgenomen met het bedrijf. Men zet zoveel mogelijk in op administratieve controle, maar controles op percelen blijven wel doorgaan. Niet-essentiële bedrijfsbezoeken of controles, bv. om informatie te verstrekken of andere, worden uitgesteld naar later.

Studiedagen en infosessie

Alle studiedagen zijn geannuleerd. 

Contact

De contactgegevens blijven dezelfde: Contact Departement Landbouw en Visserij

Hoe u zichzelf en anderen kan beschermen vindt u op https://www.info-coronavirus.be/nl/.