Verzamelaanvraag 2020 indienen kan tot 15 mei

De laatste weken werden we aangemaand om zoveel mogelijk ‘in ons kot’ te blijven en contact met anderen te vermijden. Daarom wordt de uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag uitgesteld tot vrijdag 15 mei 2020.

De verschuiving van de uiterste indieningsdatum heeft enkele gevolgen. Wilt u betalingsrechten activeren, agromilieumaatregelen van het departement aanvragen, biohectaresteun of een subsidie voor boslandbouw, dan moet u de percelen op 15 mei in gebruik hebben. 

Vergeet ook niet dat 15 mei de indieningsdatum is voor het aanvragen van de premie jonge landbouwer, het aanvragen van betalingsrechten uit de reserve, de brede weersverzekering, het regelen van de overdracht van uw betalingsrechten en de aangifteplicht in het kader van het mestdecreet.

Zodra u de verzamelaanvraag hebt ingediend, hebt u als 'landbouwer' of consulent nog tot 12 juni 2020 om wijzigingen in te dienen, zonder dat dit invloed heeft op de uitbetaling van uw basisbetaling of agromilieumaatregelen (uitzondering: brede weersverzekering). De Mestbank houdt rekening met wijzigingen tot 30 juni. 

Inhoudelijk zijn er nog andere wijzigingen. Zo kunt u via de verzamelaanvraag 2020 uw subsidie voor de bredeweersverzekering aanvragen. Hebt u percelen in Wallonië in gebruik, dan moet u dit niet langer melden. Het indienen van de verzamelaanvraag in Wallonië is vanaf 2020 voldoende.

Meer algemene informatie vindt u op

Bedrijfsvoering/Verzamelaanvraag en randvoorwaarden/Verzamelaanvraag van het departement Landbouw en Visserij of raadpleeg de praktische Handleiding verzamelaanvraag 2020.

Hebt u een vraag?

Neem dan via e-mail of telefonisch contact op met de buitendienst van het Vlaams Departement Landbouw en Visserij. Vanwege de coronamaatregelen vraagt men dat u tijdelijk niet langskomt.