UPDATE Blauwtong in Nederland

21-09-2023 De blauwtong-uitbraken breiden snel uit met naast de concentratie in de provincie Utrecht ook enkele besmettingen langzaam richting Zuid- en Noord-Holland, Overijssel en Gelderland. De laatste stand van zaken is dat er 65 besmette locaties zijn. Het betreft 48 schapenhouderijen en 17 rundveebedrijven. Van maar liefst 307 verdenkingen is de officiële uitslag echter nog niet bekend.

------

Bij vier schapenbedrijven in het midden van Nederland is blauwtong (BTV) vastgesteld. Het gaat om bedrijven in Loosdrecht, Kortenhoef, Nederhorst en Vreeland. Het is de eerste vastgestelde besmetting met blauwtong sinds 2009. Door de besmetting verliest Nederland de blauwtongvrije status die er sinds 2012 was. De besmettingen kwamen aan het licht nadat twee dierenartsen op 3 en 4 september meldingen maakten bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) dat zij blauwtong vermoedden bij vijf bedrijven in de provincie Noord-Holland en Utrecht.

De dieren hadden koorts, waren lusteloos en hadden ontstekingen in de bek en soms aan de poten. NVWA heeft de bedrijven bezocht en bemonsterd. Wageningen Bioveterinary Research stelde dinsdag aan het eind van de middag vast, dat de monsters van vier bedrijven positief zijn op blauwtong. Het serotype is nog niet bekend.

De besmette bedrijven worden geblokkeerd door NVWA, in afwachting van de resultaten van het bron- en contactonderzoek. De getroffen bedrijven mogen alleen dieren afvoeren rechtstreeks naar de slacht. Daarnaast moeten de bedrijven insectenwerende maatregelen nemen bij hun dieren.

NVWA zal een epidemiologisch onderzoek starten, waarbij ook bedrijven in de omgeving van de besmettingen onderzocht worden. Ondertussen is duidelijk geworden dat het om serotype 3 gaat. Tegen dit serotype is (nog) geen vaccin beschikbaar.

Blauwtong is een virusziekte die vooral bij schapen en runderen kan voorkomen. Het virus wordt verspreid door heel kleine muggen, knutten en is niet rechtstreeks overdraagbaar van dier op dier.

Blauwtong is vanuit de Europese diergezondheidsverordening meldingsplichtig, maar niet bestrijdingsplichtig.

Voor de handel in levend vee en fokkerijmateriaal hebben de besmettingen directe gevolgen. Omdat Nederland de blauwtongvrije status verliest, moeten extra testen worden gedaan of quarantaine worden aangehouden bij de export naar andere EU-landen. Wanneer het serotype bekend is, zal gekeken worden of er een geschikt vaccin is tegen het virus.

Bron: www.boerderij.nlwww.rijksoverheid.nl - eigen info