Twee nieuwe uitbraken NCD in Wallonië

Er zijn twee bijkomende besmettingen vastgesteld (gevallen 18 en 19) van NCD bij niet-professionele houders in Lessines (prov. HAI) en Meix-devant-Virton (prov. LUX). De gebruikelijke maatregelen worden van kracht in een straal van 500 m, nl. verplaatsingsverbod voor pluimvee en duiven; elke houder moet een inventaris van al zijn pluimvee en duiven overmaken aan de burgemeester; verzamelingen van met vogels zijn verboden. Het lijkt wel of heel België besmet is. Van west-Vlaanderen tot Luxemburg worden besmettingen vastgesteld.

Het Voedselagentschap (FAVV) heeft vandaag, 20 juli 2018, de ziekte van Newcastle vastgesteld bij sierpluimvee van niet-professionele houders in de gemeenten Lessines (Henegouwen) en Meix-devant-Virton (Luxemburg). Deze besmettingen komen bovenop de 17 al gekende besmettingen, die sinds 26 april 2018 werden vastgesteld.

Rond de beide besmettingen bij de hobbyhouders werd telkens een beschermingsgebied met een straal van 500 m afgebakend. Daarin gelden volgende maatregelen:

  • Elke houder van pluimvee of duiven moet een inventaris van zijn dieren aan de burgemeester overmaken.
  • Elke houder moet zijn pluimvee en duiven laten vaccineren (met uitzondering van eenden, ganzen en dwergkwartels) of een bewijs van geldige vaccinatie voorleggen.
  • Er is een vervoersverbod voor pluimvee en duiven.

Alle maatregelen gelden gedurende ten minste 21 dagen

Eerder deze maand (vanaf 2 juli 2018) werden al algemene maatregelen opgelegd voor alle hobbypluimvee in België. Deze bestaande maatregelen blijven ongewijzigd van kracht minstens tot einde deze maand. Het gaat om een verbod op verzamelingen en een verbod op verhandelen van pluimvee naar en door particulieren.

Ondertussen is de situatie in Kessel (Antwerpen), waar een besmetting bij een hobbyhouder werd vastgesteld, opgelost. Daarom zijn daar de maatregelen, opgelegd aan alle hobbyhouders van pluimvee en vogels in een straal van 500 m rond de besmetting, vandaag opgeheven.

Het Voedselagentschap voert bij elke besmetting een onderzoek om de oorzaak van de besmetting te achterhalen. Het virus van de ziekte van Newcastle is zeer besmettelijk en kan alle soorten pluimvee en vogels besmetten. Bij besmetting met een erg agressieve stam treden zenuwsymptomen (waaronder een stijve nek) en een massale sterfte op. Het virus wordt verspreid door direct contact met besmette vogels, door contact met besmet materiaal (bijvoorbeeld voeder of drinkwater, verontreinigd door uitwerpselen), of via lucht.

De mens is niet gevoelig aan deze ziekte. De consumptie van vlees of eieren van pluimvee houdt dan ook geen enkel risico in.

Het Voedselagentschap benadrukt dat vaccinatie de enige goede preventie is tegen deze ziekte. Voor pluimvee gehouden op professionele bedrijven en pluimvee en duiven die aan verzamelingen deelnemen, is vaccinatie altijd verplicht. Voor dieren van hobbyhouders in het algemeen raadt het Agentschap de vaccinatie sterk aan.

Het Agentschap volgt nauwgezet de situatie op en vraagt aan de pluimveesector en alle niet-professionele houders om waakzaam te zijn en de maatregelen strikt op te volgen. Particulieren kunnen contact opnemen met hun dierenarts indien ze problemen vaststellen bij hun dieren.

Bron FAVV - Foto SLE I Bob Restiaen: gezonde toom Aarschots hoen