Twee nieuwe gevallen van blauwtong bij Vlaamse schapen vlakbij Nederlandse grens

Op vandaag zijn er nog twee officieel bevestigde gevallen van blauwtong (regio Meer en regio Essen) en één vermoeden (regio Zoersel). Ook in Engeland werd onlangs een eerste geval bevestigd. In ons land blijft de verwachte storm dus nog uit, maar de nieuw bevestigde gevallen tonen aan dat het belangrijk is om waakzaam te blijven. Van zodra u verdachte symptomen opmerkt bij uw dieren, schakel uw dierenarts in zodat die de juiste monsters kan insturen voor verder onderzoek.

De twee officieel bevestigde gevallen liggen vlakbij de Nederlandse grens. In Meer werd blauwtong serotype 3 vastgesteld bij een ramlam. Het dier vertoonde ernstige symptomen (schuim op bek, blauwe tong, letsels in de muil, hoge koorts) en werd ondertussen geëuthanaseerd. De rest van de kudde is voorlopig symptoomvrij. In Essen betrof het één schaap met milde symptomen. Het was het enige dier van de kudde met de typische blauwtongverschijnselen, het dier is ondertussen hersteld.

Situatie in de ons omringende landen
Ondertussen lijken met het blauwtongvirus besmette knutten het kanaal te zijn overgewaaid, want in het Engelse Canterbury (regio Kent) testte bij een routine blauwtongscreening een koe positief voor serotype 3. De Britse overheid meldt dat vooral het zuiden en de oostkust van Engeland de hoogste risicogebieden vormen.

In Nederland blijft het aantal besmettingen nog volop toenemen: uit het meest recente overzicht van de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) blijkt dat blauwtong al op meer dan 5.300 veebedrijven werd vastgesteld. De meeste besmettingen situeren zich in Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Friesland en Drenthe, in Limburg en Zeeland komt de ziekte bijna niet voor.

Ook in Duitsland zijn er ondertussen al meerdere vaststellingen: de teller staat daar op 7 officieel bevestigde gevallen.

Vermoeden van besmetting? Stuur monsters in!
Sinds het eerste bevestigde geval van besmetting met blauwtong serotype 3 in ons land begin oktober, sturen houders van herkauwers monsters binnen in het kader van verdenking. Blauwtong is immers een aangifteplichtige ziekte.

Het is van groot belang dat we een zo goed mogelijk beeld blijven hebben van de situatie in ons land. Daarom: hebt u ook maar enig vermoeden van besmetting, contacteer dan de Lokale Controle Eenheid van het FAVV en laat stalen nemen/neem stalen voor onderzoek op blauwtongvirus (zie procedure 1785121). De analysekosten worden betaald door het FAVV. Op de FAVV-website vindt u een fiche met de meest belangrijke informatie (klinische symptomen,..).

Geef uw dieren een goeie verzorging en vooral: wees alert!

Bron: www.dgz.be