Snot bij paarden

Rhinopneumonie komt nagenoeg elk jaar voor in Vlaanderen en wordt veroorzaakt door het Equine herpesvirus (EHV). Herpesvirussen hebben de typische eigenschap om na infectie slapend in het paard aanwezig te blijven. We zien het bijvoorbeeld ook bij de koortslip bij de mens.

Dit mechanisme van slapend dragerschap speelt een cruciale rol in het onderhouden en verspreiden van het virus. Eenmaal een paard besmet is, kan het virus zo levenslang aanwezig blijven. Bijna alle paarden zijn hierdoor drager. Ze vertonen geen klinische symptomen, maar de infectie kan te allen tijde gereactiveerd worden met uitscheiding en verspreiding van het virus naar andere paarden.

Meestal krijgen paarden die rhino oplopen enkel te kampen met een milde verkoudheid.

Helaas kunnen paarden ook ernstig ziek worden na een besmetting. Enkele mogelijke gevolgen zijn schade aan het ademhalingsstelsel, verlammingen aan de achterhand en abortus bij drachtige merries.

Voorlopig is het niet duidelijk waarom sommige paarden zeer ernstig ziek worden ten gevolge van rhino en andere paarden enkel een verkoudheid oplopen. Jaarlijks zijn er uitbraken van rhinopneumonie.

Het is echter mogelijk om het aantal en de uitgebreidheid van die uitbraken te verminderen door vaccinatie. Door paarden regelmatig te vaccineren, behouden ze een vrij goede weerstand tegen het virus. Daardoor zullen ze enerzijds minder andere paarden besmetten en zijn ze zelf beter beschermd tegen infectie uitgaande van andere paarden. De sleutelwoorden hierbij zijn “regelmatig vaccineren”. Als we enkel gaan vaccineren als er een uitbraak is, zijn we te laat.

Bron Paardenpunt