Paramyxovirose in Heist-op-den-Berg

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) bevestigt dat een uitbraak van paramyxo werd vastgesteld bij een duivenhouder te Heist-op-den-Berg in de Provincie Antwerpen.

Paramyxo is de mildere vorm van Newcastle disease (ND) bij duiven. Omdat het gaat om een “aangifteplichtige” ziekte hebben de gemeentelijke overheden van Heist-op-den-Berg alle vereiste maatregelen getroffen: beschermingsgebied van 500 meter, verbod op verzamelingen in het gebied, vaccinatie van alle pluimvee en duiven,… Deze maatregelen blijven geldig gedurende 21 dagen.

De mens is niet gevoelig voor deze ziekte. De consumptie van eieren, vlees van pluimvee en afgeleide producten houdt geen enkel risico in. Er bestaat dus geen gevaar voor de volksgezondheid.

Newcastle disease is een zeer besmettelijke virusziekte, waar vrijwel alle wilde en tamme vogels gevoelig voor zijn. Afhankelijk van de virusstam en de getroffen vogelsoort zijn de ziekteverschijnselen meer of minder ernstig. Bij dieren besmet met een erg agressieve stam treden soms zenuwsymptomen en massale sterfte op.

Voor pluimvee gehouden op professionele bedrijven en pluimvee en duiven die aan verzamelingen deelnemen, is vaccinatie tegen de ziekte altijd verplicht. Voor dieren van hobbyhouders wordt vaccinatie sterk aanbevolen.

Meer info over Newcastle disease / paramyxovirose via de website van het FAVV: http://www.afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/n...

Bron Favv