Opnieuw vogelgriep!

Een kalkoenenbedrijf in Weert, Nederlands Limburg, is op 21 mei als H5-besmet bevestigd. Onderzoek toont hoogpathogene karakter. Nederland heeft een 3 en 10 km-zone afgebakend: zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep/nieuws/2021/05/21/vo....

Er is nog geen indicatie over de precieze bron van besmetting. SLE verneemt die bron graag aangezien het virus volgens het FAVV bij wilde vogels amper nog voorkwam. De kans is dus groot dat het een door mensen ingevoerde besmetting is.

Het virus werd bevestigd als HPAI en de klassieke 3 en 10 km-zones worden afgebakend. Ook in ons land moet een stukje 10 km-zone worden afgebakend, dat een deel van de gemeenten Kinrooi en Bocholt omvat. In deze zone liggen 5 braadkippenbedrijven, alle in Kinrooi. Langs Nederlandse kant gaat het om een dichtbevolkt pluimveegebied met een 120 bedrijven in de 10 km-zone. 

De maatregelen, die bij bevestiging worden opgelegd in het Belgische deel, zijn dezelfde als eerder toegepast in de andere 10 km-zones.

Bron: FAVV - 23-05-2021 - Foto: https://www.deslankebourgondier.nl/maatschappelijk