Officieel vrij van Afrikaanse varkenspest (AVP) op internationaal niveau

Op 21 december 2020 heeft de Wereldorganisatie voor dierengezondheid (OIE) de zelfverklaring die België op 27 oktober heeft ingediend voor het herwinnen van de ziektevrije status "Afrikaanse varkenspest" (AVP) voor alle suidae (varkens en everzwijnen, zowel in het wild als in gevangenschap) goedgekeurd. Het zal binnenkort officieel worden gepubliceerd op de website van het OIE.

Nadat de Europese Commissie de beperkingsgebieden ophief, heeft België nu ook op internationaal niveau de vrije status herwonnen. Dit bevestigt dat de ziekte officieel is uitgeroeid op Belgisch grondgebied. Dit zal de handel in ons vlees en andere varkensproducten op wereldniveau vergemakkelijken.

Op 27 oktober, een jaar nadat voor de laatste keer sporen van viruscirculatie bij wilde everzwijnen in een bos in het zuiden van de provincie Luxemburg werden vastgesteld, heeft België een verzoek ingediend bij het OIE om de ziektevrije status voor alle suidae (varkens en everzwijnen, zowel in het wild als in gevangenschap) te herwinnen.

Het is het herstel van deze internationale vrije status door het OIE dat het mogelijk zal maken om de onderhandelingen met derde landen over het opheffen van de huidige embargo’s op Belgisch varkensvlees op gang te brengen. Het blijft desondanks belangrijk om waakzaam te zijn. De Afrikaanse varkenspest circuleert nog steeds in Oost-Europa en het virus heeft zich in september verder verspreid naar het grensgebied in Duitsland met Polen.

Ons land volgt, net als alle Europese landen, de situatie aandachtig op om zo een tweede introductie van het virus te voorkomen. Hoewel de ziekte nu is uitgeroeid handhaaft het Waalse Gewest in het zuiden van de provincie Luxemburg nog steeds strenge toezichts- en controlemaatregelen. In de toekomst zullen ze geleidelijk aan worden afgebouwd, volgens een reeds vastgestelde strategie.

Meer informatie over de Afrikaanse varkenspest: http://www.favv.be/avp/

Bron FAVV