Nieuwe besmetting vogelgriep

Er is een nieuwe besmetting met hoogpathogene vogelgriep H5N8 vastgesteld in ons land. Deze keer betreft het een vogelhandelaar in Menen. De dieren waren hoofdzakelijk bestemd voor handel op de markt. Het bedrijf is geblokkeerd en de opruiming is gestart. Er was relatief weinig sterfte bij de dieren. De bron is waarschijnlijk te zoeken bij wilde vogels. Het virus is er blijkbaar "onderhuids" aanwezig en er is geen massale sterfte.

Er worden maatregelen genomen zoals bij een klassieke uitbraak. Het bedrijf wordt volledig geruimd en ontsmet. Er is geen zicht op de particulieren waar het pluimvee via de markt terecht kwam. Het virus kan nog opduiken in het land.

Rond het bedrijf binnen een zone van 3 km en een zone van 10 km worden maateregelen getroffen. Vermoedelijk zullen de maateregelen duren tot begin oktober.

De maatrregelen voor de rest van het land veranderen niet. Er komt nu dus geen ophok- of afschermplicht. Het FAVV vermoed dat deze eerste besmetting na de zomer een eerste is en dat we ons mogen verwachten aan nog uitbraken in het najaar aangezien in Europa en ook in Rusland het virus aanwezig is en met de trekvogels ook bij ons zal belanden. Het ziet er naar uit dat we moeten leren leven met een permanente aanwezigheid van het vogelgriepvirus.