Newcastleziekte: opheffen van zones en versoepelingen

Het FAVV meldt dat er in de komende dagen, ten minste indien nieuwe uitbraken in deze gebieden geen roet in het eten gooien, een aantal zones opgeheven of omgevormd.

Zone Haaltert

Morgen, donderdag 26-07, wordt de 3 km-zone (inbegrepen de 500 m-zone) in Haaltert opgeheven. Deze zone wordt dan opgenomen in de 10 km-zone. Er worden tegelijk in de gehele 10 km-zone soepelere maatregelen van kracht: Strooisel, mest of drijfmest van pluimvee mag binnen het TG worden afgevoerd en uitgespreid.

Twee andere versoepelingen zijn bedoeld voor de niet-professionelen: Het verplaatsen van andere vogels dan pluimvee is toegestaan; deze versoepeling geldt ook voor reisduiven. Het verzamelen van andere vogels dan pluimvee is toegestaan; deze versoepeling geldt ook voor reisduiven bestemd voor wedstrijdvluchten.

Het FAVV is er zich van bewust dat de afzet van mest voor veel bedrijven een groot praktisch probleem vormt. De versoepeling kan dus hopelijk in een aantal gevallen soelaas bieden. Voor de bedrijven waar dat niet het geval is, kan de houder een gemotiveerde aanvraag indienen met een alternatieve oplossing voor de mest. Deze zal geval per geval beoordeeld worden. Dergelijke vraag moet de uitzondering blijven en kan zeker niet de regel worden.

Zone Zulte

De 3 km-zone in Zulte wordt maandag 30-07 opgeheven. Of tegelijk de 500 m rond de uitbraak kan worden opgeheven is nog niet duidelijk. Ook deze zones worden dan in principe opgenomen in de 10 km-zone. Dezelfde versoepelingen als voor de zone Haaltert worden daar dan van kracht.

Let op: deze versoepelingen gelden niet voor het deel van de zone dat ondertussen in de zone Waregem is komen te vallen. Voor pluimveebedrijven in deze overlappende zone, die problemen met de stockage van mest kennen, kan evenwel op dezelfde wijze als in Haaltert een individuele aanvraag gebeuren.

Zones rond niet-professionele besmettingen

De volgende 500 m-zones zullen in de komende dagen worden opgeheven:

  • Morlanwelz op vrijdag 27-07;
  • Erpe-Mere morgen donderdag 26-07;

Deze laatste zone wordt dan 10 km-zone rond Haaltert.

Foto: Bassetten, gezonde dieren ©SLE I Bob Restiaen