NCD: handel en vervoer voor onbepaalde tijd verboden; gevolgen voor Expo

De noodmaatregelen die het Voedselagentschap (FAVV) nam op 2 juli om de verspreiding van de ziekte van Newcastle (ND) in de niet-professionele sector tegen te gaan werden in augustus VOOR ONBEPAALDE TIJD verlengd. De professionele sector wordt niet getroffen door de maatregel want wordt voorzien van uitzonderingsmaatregelen. Hierdoor geldt een permanent verbod op verzamelingen (tentoonstellingen e.d.) met pluimvee en hobbypluimvee. Ook is het verhandelen of overdragen van deze dieren naar en door niet-professionelen niet toegelaten.
 
Het FAVV verving het besluit met de noodmaatregelen op 1 augustus door een ministerieel besluit waarin dezelfde verbodsbepalingen voor onbepaalde tijd overgenomen worden.
 
Tegelijk worden evenwel derogaties voorzien die de verkoop aan particulieren van op het pluimveebedrijf weer mogelijk maken en die pluimveehandelaars in staat stellen om hun activiteiten op commerciële verzamelingen, inbegrepen openbare markten, te hernemen. Deze voorwaarden hebben te maken met de identificatie, tracering en vaccinatie van de te koop aangeboden dieren. Behalve de verplichting om dode dieren te laten onderzoeken, gaat het om voorwaarden die ook voordien moesten nageleefd worden, maar die in het besluit verduidelijkt worden of enigszins aangepast zijn aan de dreiging van ND en AI.
 
Steunpunt Levend Erfgoed stelt vast dat de niet-professionele sector niet van de uitzonderingsmaatregelen kan genieten die wél aan de pluimveehandelaars geboden worden. Dit ondanks het feit dat de gevallen die de afgelopen weken werden vastgesteld in de niet-professionele sector, alle terug te brengen zijn tot contacten die dateren van voor 2 juli. SLE stipt aan dat er steeds een vaccinatie- en registratieplicht was voor dieren die deelnamen aan tentoonstellingen of verkoopmanifestaties. De vaccinaties moeten uitgevoerd worden door een dierenarts, maar blijkbaar is dit niet voldoende. SLE betreurt de verschillende aanpak.
 
LEVEND ERGOEDEXPO - AANDACHT!
Het verbod betekent dat er tot nader order geen pluimvee op de Levend Erfgoed Expo zal kunnen zijn. Toch bereidt SLE alles voor zodat, wanneer het verbod zou opgeheven worden, het pluimvee toch kan ontvangen worden. We raden de potentiële verkopers dan ook aan hun dieren te laten vaccineren (wat toch al sterk aangeraden wordt, zelfs al blijven ze op het erf) om ze alsnog te kunnen aanbieden op de expo mocht het verbod opgeheven worden. Het kan een manier zijn om terug rust te brengen in de misschien door het handelsverbod overbevolkte hokken.