NCD: FAVV legt zware maatregelen op

Omdat de ziekte van Newcastle de voorbije weken is vastgesteld bij kippen van 10 hobbyhouders in verschillende gemeenten in België, legt het FAVV vanaf 2 juli maatregelen op voor alle hobbyhouders van pluimvee in België. Op het hele grondgebied is er een verbod op het overdragen (verkoop, afstaan, uitwisselen, enz.) van kippen, kalkoenen, parelhoenen, eenden, ganzen, kwartels, duiven (met uitzondering van wedstrijdduiven), fazanten, patrijzen en loopvogels naar of tussen hobbyhouders. SLE vindt dit een politiek van twee maten en gewichten: het ene niet verbieden omdat er gevaccineerd wordt en het andere wél verbieden, terwijl er ook gevaccineerd wordt, is niet erg logisch. Daarnaast geldt er voor deze vogelsoorten een verbod om deel te nemen aan verzamelingen (markten, tentoonstellingen, beurzen, enz.). Deze maatregelen zijn van kracht voor minstens 30 dagen.

Vaccinatie

Het Voedselagentschap benadrukt dat vaccinatie de enige goede preventie is tegen deze ziekte. Deze vaccinatie is altijd verplicht voor pluimvee gehouden op professionele bedrijven of bij houders met meer dan 100 stuks pluimvee, en voor pluimvee en duiven die deelnemen aan verzamelingen. Daarom gelden er voor professionele pluimveehouders geen restricties.

Het FAVV raadt de vaccinatie ook sterk aan voor alle dieren van hobbyhouders, ook bij de houders waar er maar enkele dieren aanwezig zijn.

Virus is zeer besmettelijk

Het FAVV voert bij elke besmetting een epidemiologisch onderzoek uit om de oorzaak te achterhalen. De recente gevallen hebben aangetoond dat de aankoop van dieren en de contacten binnen het circuit van de hobbyhouders hierin een grote rol spelen, vandaar deze nieuwe maatregelen. De besmetting via wilde vogels is ook een mogelijke oorzaak.

Het virus van de ziekte van Newcastle is zeer besmettelijk en kan alle pluimvee- en vogelsoorten treffen. Bij dieren besmet met een erg agressieve stam treden soms zenuwsymptomen (waaronder een stijve nek bij de overleden kippen) en massale sterfte op. Het is dus essentieel dat elke houder van pluimvee de opgelegde maatregelen nauwgezet toepast om de verdere verspreiding van de ziekte te vermijden.

De mens is niet gevoelig voor deze ziekte. De consumptie van eieren of vlees van pluimvee houdt dan ook geen enkel risico in.

Op de website van het FAVV vindt u een dossier over Newcastle disease.

Standpunt SLE

Steunpunt Levend Erfgoed vindt het eigenaardig dat de professionele houderij volledig gespaard wordt van de maatregelen terwijl de niet-professionelen met de zware hamer behandeld worden. Als uitleg geeft het FAVV: bij de beroeps moeten de dieren gevaccineerd worden. Wel, voor verzamelingen en tentoonstellingen is dit ook sinds jaar en dag een verplichting en toch verbiedt men die. Twee maten en gewichten? Of is de overheid van oordeel dat de inspanningen die deze sector levert - veelal met vrijwilligers - om een levendige vrijetijds- en erfgoedsector te zijn, totaal bijkomstig?