HET FAVV WERFT AAN!

Het FAVV lanceert een nieuwe oproep voor kandidaturen van zelfstandige dierenartsen belast met opdracht (BMO). Graag ontvangen wij uw kandidatuur met zeer veel interesse!

Wij zijn momenteel op zoek naar zelfstandige dierenartsen die taken willen uitvoeren voor één of meerdere van onderstaande lastenboeken:

  • I : Administratief verantwoordelijke (AV)
  • II: Keuring en controle in het slachthuis en de bewerkingseenheid van vrij wild
  • III: Keuring en controle in vismijnen of visafslagen
  • IV: Controle in een grenscontrolepost
  • V: Controle bij een scheepsbevoorrader of een douane-entrepot
  • VI: Certificering en andere specifieke opdrachten
  • VII: Certificering en controle in een uitsnijderij, vleeswarenfabriek, koelhuis, visverwerkend bedrijf, alle andere door het FAVV erkende inrichtingen

Solliciteren kan door het gestandaardiseerd kandidatuurformulier in te dienen per aangetekend schrijven of elektronisch, uiterlijk op 31/05/2021 naar de Nationale Implementatie-en Coördinatie-Eenheid (NICE) van DG Controle (Kruidtuinlaan 55 B-1000 BRUSSEL; UNIC-NICE@favv-afsca.be). U vindt het formulier op de website van het FAVV: http://www.favv.be/professionelen/dierenartsen/.

Indien uw kandidatuur ontvankelijk wordt verklaard, wordt u door een evaluatiecommissie uitgenodigd voor een gesprek waarin uw geschiktheid, ervaring en beschikbaarheid zal beoordeeld worden.

Geïnteresseerden kunnen meer informatie terugvinden op de website van het FAVV of kunnen contact opnemen met de Lokale Controle-Eenheid via http://www.favv.be/professionelen/contact/lce/.