Handelaar verspreidt vogelgriep

Er is een nieuwe besmetting met hoogpathogeen vogelgriepvirus H5N8 vastgesteld bij een particuliere houder in Chiny (LUX). Deze houder heeft einde augustus via de markt in Aarlen besmette dieren aangekocht van de vogelhandelaar in Menen (cf. de info die vorige week verspreid werd). Er is deze week een gelijkaardig geval vastgesteld in het GH Luxemburg, waarbij op dezelfde marktdag eveneens dieren werden aangekocht van deze handelaar.

De enkele dieren bij de hobbyhouder in Chiny werden geëuthanaseerd. De besmette site wordt opgevolgd, maar anders dan bij eerdere besmettingen bij hobbyhouders worden er geen verdere maatregelen genomen, noch zones afgebakend.

De Europese Commissie heeft op vraag van ons land en NL namelijk intussen duidelijkheid gegeven over de te nemen maatregelen bij besmettingen op hobbyhouderijen met, zoals in dit geval, minder dan 50 dieren. De versoepelingen, die in zo’n geval mogen worden toegepast volgens artikel 23 van verordening 2020/687, kunnen in omstandigheden waarin het risico van verspreiding minimaal is ook slaan op de zones en de maatregelen daarin.

Concreet zal het FAVV vanaf heden bij een besmetting van hoogpathogene vogelgriep bij een hobbyhouder met minder dan 50 dieren de maatregelen steeds beperken tot de besmette site zelf, tenzij er indicaties zijn om ook zonale maatregelen te nemen rondom deze site. In het geval van Chiny zijn er voldoende argumenten om geen zones af te bakenen, nl. de situering van de houderij, het kleine aantal dieren en de origine van de besmetting die bekend is.

Aangezien het ook hier om een besmetting bij gehouden vogels gaat, verandert de vrije OIE-status voor HPAI bij pluimvee van ons land niet.

Bron FAVV