Expositieverbod voor pluimvee opgeheven

Niet-professionele kwekers mogen met hun pluimvee weer deelnemen aan exposities of niet-commerciële bijeenkomsten. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) legde hierop een verbod op nadat bij vogels van hobbykwekers de ziekte van Newcastle, een zeer besmettelijke virusziekte, werd vastgesteld. Federaal landbouwminister Denis Ducarme meldde woensdag deze nieuwe versoepeling van de maatregelen.

Op voorstel van het FAVV, en met het akkoord van de experts van Sciensano en de sector, werd deze beslissing genomen omdat de situatie positief evolueert. Er blijven wel enkele voorwaarden bestaan.

Voor de mens vormt de ziekte van Newcastle geen enkel gevaar, maar voor gevogelte is het zeer besmettelijk. De laatste haard, bij een professionele kweker, dateert alweer van 17 juli, de laatste haard bij een niet-professioneel kweker was iets recenter (31 juli).

Vorige week vroeg het Steunpunt Levend Erfgoed, dat de belangen van niet-professionele dierhouderijen en -kwekerijen verdedigt, het FAVV nog om een einde te maken aan het handels- en expositieverbod voor pluimvee.

Als SLE wijzen we er wel op dat we niet rechtstreeks in kennis gesteld werden van deze nieuwe evolutie. In de berichtgeving wordt enkel gesproken over "verzamelingen". Dat zou dus kunnen betekenen dat verhandelen van erf tot erf nog steeds verboden is. Ook daar vraagt SLE om dit opnieuw mogelijk te maken. Het FAVV bood aan om SLE te betrekken bij besprekingen hierover.

Bronnen: Belga / Vilt / VRT