De verkoop van dieren is toegestaan op afspraak

De verkoop van dieren is toegestaan mits in acht nemen van enkele strikte regels. Bezoekers worden niet toegelaten. De contacten verlopen enkel telefonisch of via videoconferentie, .... Jonge dieren kunnen vanaf de leeftijd voorzien in de dierenwelzijnswetgeving naar hun nieuwe eigenaar vertrekken, mits de verkoop in orde is met de dierenwelzijnsregels. De nieuwe eigenaar mag de dieren komen ophalen, voor zover deze contacten beperkt zijn tot het strikte minimum (waarbij de eigenaar zich alleen verplaatst), enkel op afspraak en mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

Bron: FAQ COVID-19 – 06/04/2020 –18.30 uur VERSIE 8