Blauwtong: schapenhouders vul deze vragenlijst in!

Link naar de enquête: https://forms.gle/u2un8vBVLCx7tQE69

De overheid pleit er samen met andere Europese landen voor om een vaccin tegen BTV serotype 3 te laten ontwikkelen. 3 farmaceutische bedrijven hebben aangegeven dat zij een dergelijk vaccin kunnen produceren. Uiteraard doen die firma’s dat maar als er voldoende interesse is van de schapen- en geitenfokkers en houders en zij dus de garantie krijgen dat ze uit de kosten kunnen geraken en er ook nog iets aan verdienen.

In dat kader vraagt men ons nu in hoeverre wij een zicht hebben op de vraag naar een vaccin. Hoe meer vaccin er gevraagd wordt, hoe groter de kans dat een firma het wil ontwikkelen. Uit de situatie in Nederland blijkt dat het blauwtongvirus serotype 3 nog agressiever is dan het serotype 8 waarmee we 15 tot 17 jaar geleden werden geconfronteerd. We lezen in de Nederlandse pers dat de sterfte op besmette bedrijven 20 tot 25 % bedraagt en de ziektecijfers tussen de 70 en 80% liggen. Ondertussen sterft in Nederland elke dag een schaap aan Blauwtong.

We weten nog niet of het vaccin betalend zal zijn, maar het is duidelijk dat vaccineren slechts een fractie zal kosten van de verliezen en de behandelkosten van de zieke dieren bij een besmetting. Wij hopen dat het vaccin net als in 2007-2008 gratis ter beschikking zal gesteld worden, maar we kunnen dat niet garanderen.

Om toch een idee te hebben van wat er dienaangaande leeft bij de fokkers en houders, vragen hen om boven- of onderstaande enquête in te vullen (een zeer korte enquête die slechts een paar minuten vraagt). Met het invullen van de enquête sluit u in geen geval een engagement af, we willen gewoon zicht krijgen uw mening. Als u op de link klikt, kan uw computer u vragen om in te loggen op uw google account (de meeste computers zijn al ingelogd en dan vraagt hij u niets maar gaat de enquête gewoon open). Dat is een account die jou toebehoort en die login zou dus in uw bezit moeten zijn (wij kunnen u daar niet bij helpen). De enquête bestaat uit 5 vragen en onderaan kan je, nadat u overal antwoord hebt gegeven, op verzenden klikken. Eens dat gebeurd is, bent u klaar en kan u afsluiten.

Link naar de enquête: https://forms.gle/u2un8vBVLCx7tQE69

Bedankt om te helpen de correcte info door te geven aan de overheid.