Belgische Ringslagers en Speelderke

Beste allemaal,
Ik maak hier nog eens een tekstje voor wat leven in de brouwerij te brengen op dit forum. Onlangs heb ik me een aantal Belgische Ringslagers kunnen aankopen en het speelderke komt er ook nog bij op het hok. Dit met de reden dat het mij zeer zwaar interesseert, om onze Oud Belgische rassen terug in de lucht te krijgen en hun vlucht en spel te zien. Net zoals onze voorvaderen te boek hebben gezet. Bij de Belgische ringslagers en Speelderkes staat in artikelen van recente datums, dat ze het verleerd hebben door meer op het exterieure te focussen. Nu er staat wel meestal te lezen dat er enkelingen door inkruisingen van aanverwante rassen het speelderke en de Belgische Ringslagers terug proberen ringen te laten slaan.
Mag ik jullie allemaal die interesse hebben in de Belgische Ringslagers, speelderkes en Smijters van harte uitnodigen op de facebook groep, speciaalclub voor ringslagers en Smijters. Hier zitten fantastische mensen die elke dag zwaar bezig zijn met hun ringslagers. En ze doen het!!!! Zelfs heb ik een filmpje te zien gekregen van een koppel Smijters, die hun capriolen laten zien. Bent u met Belgische ringslagrassen bezig, sluit je aan. En we werken samen op de verbetering van deze zeldzame sportduifjes. Is het ook geen idee voor stichting levend erfgoed zelf om eens een ringslagwedstrijd te organiseren?
Doen jullie allen mee??